Formidling av desinformasjon

Innhold Uniforum 06/97
Uniforum gjengir en artikkel i Klassekampen som har en svært tendensiøs vinkling, skriver førsteamanuensis Kjell Eyvind Johansen.

I Uniforum 13.3.97 siteres innledningen til et intervju fra Klassekampen 4.3.97 med instituttbestyrer Øyvind Baune ved filosofi. Marius Wulfsberg i Klassekampen har intervjuet instituttbestyreren. Wulfsberg har gitt intervjuet er svært tendensiøs vinkling. Han har også laget en introduksjon til intervjuet som åpenbart må stå for journalistens egen regning. Denne introduksjonen blir sitert i Uniforum. Den begynner slik:

«De siste ukene har pensumet ved examen philosophicum blitt kraftig kritisert. Nå viser det seg at den ivrigste forsvareren av pensum, instituttbestyrer ved filosofi, Øyvind Baune, ikke bare er forfatter av de tre mest brukte bøkene, men også utgir dem på eget forlag.»

La oss se bort fra spørsmålet om pensumet til examen philosophicum er blitt «kraftig» kritisert eller ikke og heller legge merke til at det her impliseres noe som ikke direkte sies, nemlig at Baune forsvarer det eksisterende pensum fordi han er forfatter av de mest brukte lærebøkene, bøker som han utgir på eget forlag. Hva mener Uniforum er interessant ved denne type journalistikk? Et eller annet må det jo være, ettersom passasjen blir hentet frem og implikasjonen brakt videre. Om vi tar introduksjonen på alvor, er det naturlig å spørre om hva vi skal tenke om kritikerne. Kritiserer de så «kraftig» fordi de er forfattere av bøker som ikke hører til de mest brukte og som de i tillegg har utgitt på noen av våre aller største forlag? Vi kunne hypotetisk tenke oss følgende introduksjon til et nytt intervju, denne gang med kritikerne:

«De siste ukene har pensumet ved examen philosophicum blitt kraftig kritisert. Nå viser det seg at de ivrigste kritikerne av pensum ikke bare er forfattere av de minst brukte lærebøkene, men også utgir dem på noen av våre største forlag.»

Kjell Eyvind Johansen
førsteamanuensis ved Avd. for ex phil.


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere