Altmuligmann i direktørstolen

Innhold Uniforum 06/97

Det teologiske fakultet kan ikke fremme sine krav i kraft av størrelse.

­ Men det har bare gjort oss gode til å argumentere, sier nytilsatt fakultetsdirektør Dag Myhre-Nielsen.

AV BENTE IVERSEN

Like før påske ble den nye fakultetsdirektøren ved Det teologiske fakultet ansatt. Dag Myhre-Nielsen er likevel godt kjent med jobben. Siden 1994 har han fungert som assisterende fakultetsdirektør. Tidligere har fakultetet vært knyttet sammen med Det historisk-filosofiske fakultet (HF) med felles direktør.

­ Hva er den største forskjellen mellom det å være knyttet til HF og det å bli eget fakultet også administrativt?

­ Vi har i stor grad fungert som et eget fakultet, men nå er dette blitt formalisert. HF er et stort fakultet som krever 100 prosent av sine, noe som til tider ikke har fungert så godt for vår del. Dessuten må det ha vært nærmest en umulig oppgave å være fakultetsdirektør for to så ulike fakulet, sier Myhre-Nielsen.

LITEN OG KJAPP

Det teologiske fakultet er universitetets minste med 450 studenter.

­ Fordelen ved å være små er at vi er en lite tungrodd organisasjon. Men det fører også til at vi alle må være litt altmuligpersoner som tar i et tak der det trengs.

­ Har dere noe ønske om å bli større?

­ Det ville vært fint om fagsammensetningen kunne utvides. Det ville øke mangfoldet, men vi har ikke noe ønske om å bli større bare for å bli det. SATSER På ETTER- OG VIDEREUTDANNING

Utdanning av prester er og blir en sentral sak for fakultetet. I de senere år har imidlertid forholdet til skolen fått økt betydning, ikke minst i forhold til kristendomsfaget. Den nye reformen i kristendomsfaget i grunnskolen skaper også endringer hos utdanningsinstitusjonene. Mye av fakultetets arbeid framover vil gå med til å bygge opp en solid etter- og videreutdanning for lærere.

­ Reformen stiller krav til hvordan læreren presenterer det kommende enhetsfaget, der både kristendom, ulike livssyn og religioner skal ha en sentral plass. Dette vil kreve at lærere som før underviste i kristendom, må videreutdanne seg for å kunne undervise i faget, sier Myhre-Nielsen.

Reformen skal settes ut i livet til høsten, men foreløpig er det få lærere som har fått noen etterutdanning.

­ Vi håper på å få midler fra departementetet for å gjøre permanent ordningen med et sommersemester, sier Myhre-Nielsen. NY DIREKTØR: Dag Myhre-Nielsen styrer nå universitetets minste fakultetet, Det teologiske fakultet.


Innhold Uniforum 06/97

Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere