Leserne spør:

Innhold Uniforum 05/97
STILLINGER OG EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET

­ Hvorfor utlyses det så mange administrative stillinger ved universitetet mens Effektiviseringsprosjektet pågår og det er uvisst hvordan ting vil organiseres i framtiden? spør en leser.

Assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen mener at det ikke utlyses mange stillinger.

­ Imidlertid har vi ikke stillingsstopp ved universitetet som helhet. Fakultetene bestemmer selv om de skal ansette folk eller ikke, men vi har bedt dem om å vurdere nøye hvilke stillinger de lyser ut. Mitt inntrykk er at det utvises forsiktighet. Men noen stillinger må utlyses og kan ikke stå ubesatte. I sentraladministrasjonen er det selektiv stillingsstopp. Universitetsdirektøren har nedsatt en gruppe som vurderer alle utlysninger nøye, sier Gulbrandsen.

NEDHOGDE TRæR

­ Hvorfor har man hogget ned de fine trærne våre i Ivar Aasens hage? Det var en glede å se ut på dem, forteller en leser.

­ På grunn av gjentatte klager fra ansatte om at trærne sperrer for lyset, har vi beskåret trærne i mange år. Vi begynte vel med det for 15 år siden, forteller avdelingsingeniør i Parkanlegget, Teknisk avdeling, Karl Ove Strand. Han forteller at trærne ble både syke og stygge ­ fordi de ikke fikk utfolde seg fritt, derfor så man seg nødt til å hogge dem ned.

­ Det blir neppe aktuelt å planet nye trær. Også de ville nok stenge for lyset for noen. Men de ansatte i Henrik Wergelands hus kan jo glede seg over de vakre rhododendronbuskene som har vokst seg kraftige og flotte, sier Strand.

ARRANGEMENTER OG ALARMER

Da studentfeministene 8. mars hadde et arrangement på toppen av Niels Henrik Abels hus, tok det fyr i en serviett, noe som utløste en brannalarm. Arrangørene ville gjerne informert om at det var falsk alarm, men visste ikke hvem de skulle henvende seg til på en lørdag. Dermed dukket brannmennene opp.

Hvorfor finnes det ikke et skriv som automatisk blir delt ut til dem som skal arrangere ting på Blindern og som forklarer hvordan man skal forholde seg når det ikke er betjenter i hvert bygg? spør en av deltakerne på møtet.

­ Vi må kunne forutsette at de som står som ansvarlige for et arrangement, oppsøker den nødvendige informasjon, sier driftssjef i Teknisk avdeling, Nils Bøckman. ­Uansett hadde det vært for sent å stoppe brannvesenet. Når en alarm først er utløst, har de instruks om å komme uansett, sier han.

Bøckman ser imidlertid ikke bort fra at instruksene kan presiseres enda mer overfor dem som låner et lokale. ­ De to som er utpekt som ansvarlige for et arrangement, skal få folk ut av lokalet og sørge for at vinduer og dører lukkes. Ved større arrangementer på kvelder og i helger kan det være snakk om å hente inn lønnede vakter. På vanlige hverdager på dagtid er det betjenter i alle bygg. I helger og på kvelder kan man kontakte vaktsentralen, sier Bøckman.

HVEM HAR ANSVARET UTENFOR CAMPUS?

­ Hvem har ansvaret for å holde i orden de veiene som forbinder de forskjellige universitetsbygningene utenfor campus med hverandre? spør en leser, som spesielt tenker på Gaustadbekkdalen og på gang- og sykkelveien mellom Sognsveien og denne.

­ Området mellom Domus Athletica og Forskningsparken er det NTNF som eier og disponerer. Gangbroen mellom Informatikkbygningen og Blindern er Oslo kommunes ansvar, men vi strør der fordi vi synes vi må, sier driftssjef i Teknisk avdeling, Nils Bøckman. Hvem som har ansvaret for gang- og sykkelveien mellom Domus Athletica og Sognsveien, vet han ikke.

- Men er det slik at det er mye trafikk av våre ansatte på disse strekningene, og føler de at de må sette liv og lemmer på spill, da bør vi gjøre noe. Vi vil jo ikke at våre ansatte skal brekke lårhalsen, sier Bøckman.

G.L.G.


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere