Matematikkens framtid

Innhold Uniforum 05/97

Småstoff


To spellemannsspriser til universitetsansatt

En lykkelig Unni Wilhelmsen kunne på Spellemanssprisshowet lørdag innkassere hele to priser: som beste kvinnelige vokalist og for årets album: «To whom it may concern». Hun har nå tatt ett års permisjon fra jobben som museumsvakt i Botanisk hage.

­ Nå står turné og utenlandsturer for døren, forteller Wilhelmsen til Uniforum.

­ Det må jo være en ganske voldsom overgang fra din tidligere tilværelse?

­ Ja, det er klart. Men jeg har tenkt å forsøke å kombinere de to verdenene.

­ Du har i intervjuer sagt at det bare er på jobb du klarer å skrive, stemmer det?

­ Ja, hjemme blir det mest til at jeg sover eller ser på TV. Når jeg sitter vakt på museet er det lettere å skrive. Stort sett består jo jobben bare i å låase opp og igjen, sier Wilhelmsen. Hun synes at Botanisk hage må være av verdens vakreste arbeidsplasser. Særlig er hun glad i Dagny Tande Lids tegninger. Wilhelmsen ser det ikke som usannsynlig at hun kommer tilbake til jobben sin som museumsvakt når permisjonen er over. G.L.G. Museumsvakt Unni Wilhelmsen på jobb i Botanisk hage. (Arkivfoto: Ståle Skogstad)


I forrige uke hadde Universitetet i Oslo besøk av Norges 20 beste matematikkelever. De deltok i årets fininale i Niels Henrik Abels matematikkonkurranse der de seks beste blir sendt til Argentina i juli for representere Norge i Matematikk Olympiaden. Dette er en konkurranse for elever i den videregående skolen, men blant deltakerene var også 11 år gamle Dávid Kunszenti-Kovács, som har begge sine foreldre ansatt ved universitetet. Dávid hadde godt tak på sine konkurrenter og ble til slutt nummer fire. Vinneren ble Magnus Dehli Vigeland. Til Matematikk Olympiaden: Sammen med fem av Norges beste i matematikk, reiser Dávid Kunszenti-Kovàcs til de olympiske matte-leker i Argentina i juli.

Banebrytende innsats innen tannkjøttsykdommer

Professor emeritus Jan R. Johansen har mye av æren for at Norge, som et av de første landene i verden, har en nedgang i antall tannkjøttsykdommer. Fredag 7. mars ovverrakte Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kåre Willoch, ham Kongens fortjenstmedalje i gull.

Det var først i 1957, sammenfallende med at profesor Jan R. Johansen startet sin akademiske karriere, at faget periodonti (tannkjøttsykdommer) ble anerkjent som eget fagområde ved den daværende Tannlegehøyskolen (nå Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo), som det første sted i Skandinavia. Johansen har hele tiden vært en drivkaft i oppbyggingen av en moderne undervisning innen faget. Som et resultat av dette har norske tannleger utdannet etter 1960 fått en av verdens mest moderne utdanninger innenfor fagområdet periodonti.

Periodontitt er en folkesykdom som i en eller annen form rammer de fleste voksne. Om lag 10 prosent vil ha en alvorlig form, som kan føre til tap av tenner og tannløshet i voksen alder. At Norge, som et av de første landene i verden, kan se en bedring av disse forholdene, skyldes i stor grad professor emeritus Jan R. Johansens innsats.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kåre Willoch, overreker professor Jan R. Johansen Kongens fortjenstmedalje i gull.(Foto: Håkon Størmel)

Pris til Kvindelige Studenters Sangforening

Kvindelige Studenters Sangforening er kommet hjem fra en internasjonal korkonkurranse i Praha med en annenplass i kvinnekorklassen og en spesialpris for festivalens beste program. Det var ca. 20 kor med i konkurransen og fem kor i kategori for kvinner. Kvindelige Studenters Sangforening er det offisielle kvinnekor ved Universitetet i Oslo og har nå begynt opptak av nye, kvalifiserte sangere. Ta kontakt med Anne Th. Børrud Anvik på tlf. 22 35 77 72 for mer informasjon, eller stikk innom på øvelsen onsdager kl. 19­21.30 på Berle skole, Prof. Dahlsgt. 30.

Nøtter

1. Hvor mange studenter hadde Universitetet i Oslo høsten 1996?

2. Og hvor mange var det i 1813?

3. Hvor ligger Domus Nova?

4. Hvilket fakultet har de høyeste utgiftene per student?

5. Hvor mange språk undervises det i på UiO i vår?

Svar

Skidag med suksess

Mange «hjemmesittere» både blant rektorat, direktører og ansatte angret seg at de likvel ikke deltok da omlag 180 av de andre ansatte hadde skidag 27. februar. Ekstra buss måtte bestilles for å få med alle de som møtte opp.

Påskevær og påskeføre ble en perfekt oppladning til skibanketten på kvelden. Hele 130 ansatte deltok på denne festligheten. Skidagen ble arrangert av Universitetets bedriftsidrettlag, med økonomisk støtte fra Velferdsutvalget.

Nye studentar til mastergrad og semesteremne i nordisk mellomalderkultur

Etter planen skal Mellomaldersenteret vårsemesteret 1997 ta opp tre nye norske studentar til mastergraden i Nordic Viking and Medieval Culture. Det melde seg fem søkjarer, og tre blei tekne opp. Ved senteret er det no åtte utanlandske mastergradsstudentar og seks norske. Etter planen skal det til hausten takast opp ti nye utanlandske studentar og tre norske. I vårsemesteret har det meldt seg rundt 15 nye studentar til semesteremnet i Nordic Viking and Medieval Culture. Dei kjem frå Noreg, England, Tyskland og Finland.

Stortingsmelding om studium i utlandet

* Fleire studentar skal ta delar av utdanninga si i utlandet.

* Det skal stimulerast til studiar utanfor Vest-Europa og Nord-Amerika.

* Støtta skal målrettast betre mot utdanningar som det er særskilt behov for i Noreg.

Dette er hovudmåla som er skisserte i St.meld.nr. 19 (1996-97) Om studier i utlandet som passerte Statsråd fredag 28. februar 1997. Meldinga fokuserer på bruk av studiefinansiering som verkemiddel for å leggje til rette for studium i utlandet. Stortingsmeldinga fokuserer m.a. på desse verkemidla:

* Studentar kan fritt ta med seg stønad som er gitt i Noreg til studium i andre land. Stønadsnivået skal gjennomgåast for å oppnå ein større reell likskap.

* Aktiv tilrettelegging i ein del land. Språkkursavtalar og spesielle stønadsordningar skal vurderast.

*Eingongsstipend til førebuande språkkurs for studium/fagutdanning i land utanfor Norden med anna studiespråk enn engelsk. Stipendet er på kr. 10 000.

Uniforum retter

I forrige Uniforum skrev vi en notis om ISI-basene, der forskere kan finne ut om de blir sitert i internasjonale tidsskrifter. Vi påsto at flere anerkjente forskere ved universitetet ikke er å finne i databasen. Men våkne lesere har gjort redaksjonen oppmerksom på at man ikke bare kan skrive navnet rett fram i feltet for sitert forfatter, slik Uniforum hadde gjort. Bak lenkene til venstre for søkeskjermen er det nemlig en beskrivelse av hvordan feltene skal fylles ut. Og gjør man det på den rette måten, blir resultatene noe helt annet: Nils Christian Stenseth var sitert 156 ganger, Arnt Eliassen 155 ganger og Trygve Haavelmo 33 ganger i ISI-databasene. Uniforum beklager feilen og kan med dette bringe nytt håp til forskere som er unødvendig skuffet: Kanskje du også har søkt feil?

Red.


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere