Sitatet

Innhold Uniforum 05/97
I det norske hus inngår utdanning, forskning og kultur som en av de bærende veggene, men de er også viktige for grunnmuren, ved at de bidrar til å sikre verdiskapingen og et økologisk bærekraftig samfunn.

St.meld. nr. 4

Langtidsprogrammet 1998-2001


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere