Pressebiter:

Innhold Uniforum 05/97

På begge sider av kateteret

De siste ukene har pensumet ved examen philosophicum blitt kraftig kritisert. Nå viser det seg at den ivrigste forsvareren av pensum, instituttbestyrer ved filosofi, Øyvind Bauue, ikke bare er forfatter av tre av de mest brukte bøkene, men også utgir dem på eget forlag

Øyvind Baune har i mange år vært nærmest enerådende innenfor deler av pensum til examen philosophicum. Med kull på mellom 7.000 og 10.000 studenter, er det et ikke ubetydelig marked. Hvor mye hans tre bøker har solgt, er imidlertid vanskelig å bringe på det rene. Verken Baune eller hans navnløse forlag er registret ved Brønnøysundregisteret. Og selv nekter han å oppgi hvor mye han tjener på boksalget.

Klassekampen.04.03.97

Stadig færre kvinner studerer data

Andelen jenter ved informatikkstudiene i Norge har falt dramatisk de siste årene, viser en ny rapport. Ved Universitetet i Oslo er nå bare 8 prosent av hovedfagsstudentene jenter, mens andelen på 80-tallet lå på mellom 20-25 prosent. Kulturforskerne Dagny Stuedahl ved Universitetet i Oslo finpusser nå rapporten om jenters deltakelse ved informatikkstudiene.

Stavanger Aftenblad. 25.02.97

Lys på medfølelse i sykepleie

- Man tenker ikke på budsjetter når en døende trenger en hånd å holde i, sier sykepleieren Per Nortvedt. Han setter ord på sykepleiens omsorgs- og yrkesetikk, og bidrar til at debatten om etikken, og om en yrkesgruppes syn på seg selv, holdes ved like. Foruten debatten om grunnleggende menneskelige verdier og vårt forhold til de svakeste blant oss. Sist høst tok Per Nortvedt dr.polit.-graden ved Universitetet i Oslo på dette store emnet. Doktoravhandlingen Sensitive Judgment (Medfølende klokskap) er kommet som bok på Tano Aschehoug.

Aftenposten Morgen. 26.02.97

Forsvarer Dahls Irving-analyse

- En høyre-ekstrem forfatter som David Irving kan også ha sin verdi for historieforskningen, sier professor Øystein Sørensen. Professor og Dagblad-spaltist Hans Fredrik Dahl har måttet tåle sterk kritikk denne uken for sine uttalelser om den omstridte engelske forfatteren David Irving. Historikeren Odd-Bjørn Fure setter i en pamflett spørsmålstegn både ved Dahls historiesyn og habilitet som historiker. Øystein, Sørensen, historie-professor ved Universitetet i Oslo, savner større nøkternhet og nyansering i debatten. - Dette er spesielt viktig når det dreier seg om et så følelsesladet tema.

Aftenposten Morgen. 27.02.97


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere