­ UiO bør være synlig på Fornebu

Innhold Uniforum 05/97
­ Dersom det blir aktuelt med høyere utdanning på Fornebu, bør Universitetet i Oslo være synlig der, mener universitetsdirektør Tor Saglie.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Sterke krefter i næringslivet ønsker å omgjøre Fornebu-området til en slags norsk utgave av Silicon Valley etter at siste fly har lettet fra flyplassen 4. oktober 1998. Planene til blant annet Fred Olsen og Telenor er å gjøre Fornebu om til et internasjonalt høyteknologisenter med bedrifter og forskningsinstitusjoner. I løpet av våren vil Stortinget avgjøre om disse planene skal bli virkelighet.

TRENGER YTTERLIGERE 200 HOVEDFAGSKANDIDATER

Men allerede nå har rektor Lucy Smith og universitetsdirektør Tor Saglie hatt møte med konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor der de har diskutert Fornebu-planene og behovene for utdanning innen IT (informasjonsteknologi). Telenor har sagt at de trenger 200 nye hovedfagskandidater årlig innen dette feltet i tillegg til dem som uteksamineres i dag for å dekke etterspørselen. I 1996 var det 77 som ble ferdig med hovedfag i informatikk ved UiO.

­ Vi klarer ikke alene å øke den årlige uteksamineringen innen IT med 200 kandidater. Det må et nasjonalt løft til for å greie det, sier Saglie.

I dag tar ikke universitetet opp alle studentene som vil begynne på informatikk hovedfag , fordi det verken finnes penger, plass eller lærere nok til å gi dem skikkelig undervisning.

BLIR KJøPT OPP

Nå vil UiO se nærmere på produksjonen av IT-kandidater sammen med blant annet Telenor og NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i Trondheim. Saglie regner med å få ferdig en utredning i løpet av våren.

­ Det er stor etterspørsel etter slike kandidater uansett hvordan det går med Fornebu-planene, og det må vi ta følgene av. I dag er det mange som ikke blir ferdige med hovedfag fordi de blir kjøpt opp av næringslivet før de får tatt eksamen. Det er et problem, også for næringslivet på lengre sikt, mener Saglie. Han er på reise i California og nettopp Silicon Valley denne uken sammen med representanter fra blant annet Telenor og Oslo kommune.

IKKE BARE NTNUS OMRåDE

Saglie understreker at NTNU ikke er alene om å kunne informatikk her i landet:

­ UiO og NTNU utfyller hverandre. I Trondheim har de tradisjonelt hatt en tyngde innen det rent teknologirettede. Vi er best på bruksområder og software, og det er nettopp dette feltet det satses på i planene om Fornebu, sier han.

Saglie mener det kan bli aktuelt å vurdere å lokalisere noen av aktivitetene på hovedfags- og doktorgradsnivå til Fornebu, i tillegg til videre- og etterutdanningsaktiviteter innen IT.

UIO-FILIAL? Det kan bli aktuelt å plassere hovedfags- og doktorgradsaktiviteter på Fornebu, mener universitetsdirektør Tor Saglie. (Foto: Kristen Faustino)


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere