Doktorgrader:

Innhold Uniforum 05/97

Det juridiske fakultet

Cand.jur. Tone Sverdrup vil lørdag 15. mars kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv» for den juridiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Maria Gaard vil fredag 14. mars kl. 10.15 i Universitetets Aula, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Nutritional Aspects of Cancer of the Breast and Colon. An epidemiological study» for den medisinske doktorgrad. Cand.med. Frode L. Jahnsen vil lørdag 15. mars kl. 10.15 i Auditorium I, Patologibygningen, Rikshospitalet offentlig forsvare sin avhandling «Human Mucosal Eosinophils. Identification and Regulatory Mechanisms of Extravasation in the Upper Airways» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Erling Annaniassen vil Lørdag 15. mars kl. 10.15 i Universitetet gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling: Bind 1: «Hvor Nr. 13 ikke er» Bind 2: «Nå bygger vi den nye tid» Bind 3: «Brytningsår 1973- 1981» og «Markedet slippes løs 1982- 1990» for dr.philos.-graden.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Helene Seim vil fredag 14. mars kl. 11.15 i Auditorium 2, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Synthesis and properties of perovskite like materials, as powders and thin films» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Helene Schulerud vil fredag 21. mars kl. 12.15 i Lille auditorium, Informatikkbyggningen offentlig forsvare sin avhandling «Evaluation of morphological and textural nuclear image analysis as a tool in tumor pathology» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Hilde Erlandsen vil fredag 21. mars kl. 13.00 i Rom 209, Institutt for teoretisk astrofysikk, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Incorporation of Altimeter Observations in GEOSAT for Computation of Precise ERS-1 Orbits» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Arne Aleksej Perminow vil lørdag 15. mars kl. 10.15 i Foredragssalen, Etnografisk museum, Frederiks g 2 offentlig forsvare sin avhandling «Moving Things of Love. An Ethnography of Constitutive Motions on Kotu Island in Tonga» for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kandidat Else Marie Halvorsen vil fredag 14. mars kl. 10.00 i Auditorium 2, Helga Engs hus, offentlig forsvare sin avhandling «Kulturarv og kulturarvoverføring i grunnskolen med vekt på den estetiske dimensjonen. En begreps- og erfaringsanalyse med didaktisk perspektiv» for dr.philos.-graden.
Innhold Uniforum 05/97
Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere