Vi bør bygge broer, ikke barrierer

Innhold Uniforum 05/97
­ Å se svart/hvitt på rollene vitenskapelig/administrativt ansatte er et sidespor i debatten, mener kontorsjef Tone Lund, som reagerer på oppslaget «Ser de administrative ned på de vitenskapelige?» i forrige nummer av Uniforum.

Effektiviseringsprosjektet er ute til høring, og debatten bølger i mange retninger. I siste Uniforum blir vi spurt om de vitenskapelige ser ned på de administrative. Personaldirektøren intervjues og sammenlikner karikert de vitenskapelig ansatte med huleboere: frie, individualistiske og kritiske. De administrative er mer som flokkdyr: oppdratt til å tilpasse seg flokken. Fri og bevare oss vel! Riktignok er sauen et ålreit dyr, men det får da være grenser! På samme side er det sakset fra deler av professor Ole Bergs foredrag for FAP-medlemmer 12.12.1996, der det også ses til dels ganske svart/hvitt på rollene vitenskapelig/administrativt ansatte.

Jeg mener dette sidesporet i debatten er til lite gavn for UiO. Her befestes myter så det forslår. Jeg tror mer på førsteamanuensis v Universitetet i Bergen, Ivar Bleiklies utsagn i siste ledermøte, om at begge gruppene i dag ofte har studert side om side, med hovedfag som resultat. Det er iblant ganske tilfeldig at den ene har fortsatt med studiene og er blitt forsker, og den andre administrator. Dette burde heller bidra til å bryte barrierene, ikke bygge dem opp! Kompetente administratorer ved UiO ivaretar i dag mange oppgaver som avlaster den vitenskapelige stab. Blant annet tar vi hånd om studie- og eksamensplanlegging, veiledning av studenter, internasjonal studentutveksling, ivaretakelse av dr.gradsprogrammet, informasjon om og økonomisk rapportering av forskningsprogrammer, initiativ til og oppfølging av saker i styringsorganene, utnytting og rehabilitering av kontorarealer, IT-oppgaver, økonomi- og personaloppgaver m.m. - listen er lang. Dette i henhold til gitte lovverk og regler som vi ikke har funnet på selv! Med de store studenttall er dette betydelige oppgaver. Dette er bakgrunnen for behovet for en kompetent administrasjon. Selvfølgelig gis det også hjelp til kopiering, periodisk telefonbesvaring o.l. Slikt bør imidlertid planlegges. Det er vanskelig å få kopiert mye for mange samtidig.

Effektiviseringsprosjektet er et nyttig og nødvendig prosjekt. Det er bra at administrative rutiner ikke får gro til og størkne hen, uten at spørsmålet om nødvendigheten stilles. Dobbeltarbeid bør unngås, nye og forbedrete rutiner innarbeides, sammenslåinger vurderes - kort sagt - vi må tåle å se på oss selv med et våkent og kritisk blikk! Men dersom prosjektet medfører at man sementerer de to kulturer i vår bevissthet («kunstnerne og sauene»), tror jeg vi får en negativ spin-off-effekt, lite gunstig for fremtidig samarbeid.

Flertallet av administratorene ved UiO jobber mye og godt, er stolte av jobben sin og gleder seg over fellesskapet med studenter og vitenskapelig ansatte. UiO er en spennende arbeidsplass. Denne innstillingen bør bevares, også etter EFP, ved å bygge gjensidige broer - ikke barrierer!

Tone Lund
Kontorsjef, Institutt for statsvitenskap
Leder av FAP v/UiO


Innhold Uniforum 05/97
Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere