Mye innavl på UiO

Innhold Uniforum 05/97
­ Selvrekruttering er mer utbredt ved Universitetet i Oslo enn ved andre universiteter og høyskoler, sier stipendiat Agnete Vabø. Hennes undersøkelse viser for eksempel at 93 prosent av fagpersonalet ved SV og 80 prosent ved HF har hovedfag fra UiO.

I 1994 intervjuet Vabø 82 prosent av de vitenskapelig ansatte ved Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Noen av resultatene av denne undersøkelsen ble lagt fram på forskerseminaret til Forum for universitetshistorie i forrige uke.

­ Selvrekrutteringen kan delvis forklares med at fagmiljøene vil opprettholde fagets lokale tradisjoner, sa Vabø. ­ I lys av en slik tendens kan en også forstå at myndighetenes intensjoner om å fremme akademisk mobilitet og faglig samarbeid på tvers av institusjonene, vil være vanskelig å realisere.

Hun forklarer forskjellen på 13 prosent mellom HF og SV med at det ansettes en del utenlandske forskere i språkfagene på HF.

Vabø arbeider med doktoravhandlingen sin på LOS-senteret og Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.


Innhold Uniforum 05/97
Publisert 14. mars 1997 14:19 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere