Informasjon om UiOs nye webprofil

Uniforum04-97

Web Internett:

17. februar lanserte Informasjonsavdelingen (IA) ny visuell profil for universitetets websider. I denne utgaven av Uniforums webspalte gjentar vi hvor i UiOs web du kan finne mer informasjon om den nye profilen.

Egen hjemmeside for webprofil

Det er opprettet en egen «hjemmeside» for informasjon om UiOs nye visuelle profil på web. Denne kan man enten finne ved å klikke på «Hjelp» fra UiOs sentrale websider:

http://www.uio.no/hjelp/

eller man kan gå rett til adresse:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/

Bruksanvisning for profil

Dokumentet «Visuell profil, struktur og ansvar» er en bruksanvisning for UiOs webprofil. Her finner du informasjon om hovedprinsippene for webprofilen, en nærmere beskrivelse og bruk av de enkelte grafiske elementene. Du finner også referanser til eksempelsider, som er laget med den nye profilen. Adressen er:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/dok/index.htm

Automatisk bar og knapper

Det er lagt opp en webside som automatisk lager knapper og barer for deg til den nye visuelle profilen. Alt du trenger å gjøre, er å skrive inn teksten som skal stå på knappen eller baren. Dermed lages den automatisk - med riktig farge, fonter og størrelse.

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/lag-bar.html

Plan for innføring

IA har som mål at alle sentrale websider på fakultetene og ved de administrative avdelingene skal implementeres med ny visuell profil i løpet av første halvår '97. Dokumentsider som allerede er laget, trenger ikke å oppdateres med ny profil dersom man ikke har ressurser til det. Men man skal tilstrebe å ta i bruk webprofilen for nye sider man lager. Og husk - bare offisielle websider ved UiO kan bruke elementer fra den visuelle profilen. Mer om dette kan du lese i en avisartikkel i Uniforum 3/97:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/uniforum/1997/uniforum03-97/o3.html

Spørsmål?

Spørsmål om den nye visuelle profilen for UiOs web kan rettes enten til den sentrale webmaster-funksjonen:

webmaster@uio.no

eller til Informasjonsavdelingen:

informasjon@uio.no

Av Arnt Sommerlund


Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere