SMÅSTOFF:

Uniforum04-97

Gresk vase til Oldsaksamlingen

Tidligere denne måneden overrakte Alf R. Bjerke en gresk vase til Oldsaksamlingens nyetablerte antikksamling. Det dreier seg om en vin- eller oljekrukke, pelike, fra 375-400 f.Kr. Vasen er laget i Sør-Italia i en av de greske koloniene der. På den ene siden er det avbildet to kappløpende ynglinger, på den andre siden en kvinne og en yngling. Fuglen som mannen holder, er trolig et symbol på kjærlighet, mens speilet på veggen henspiller på kvinnens skjønnhet og forfengelighet. (Foto: Kirsten Faustino)

Universitetstomt blir gravlund

Et sju mål stort område ovenfor Domus Theologica (den gamle jernbaneskolen) skal selges til Oslo kommune og gjøres om til kirkegård. Denne tomta har vært plantefelt for universitetets botanikere, og på 80-tallet ble det planlagt å bygge en forskerlandsby der med blant annet boliger for stipendiater. Men så ble området regulert til gravlund for Vestre Aker kirke, og dermed må universitetet selge de sju målene.

Universitetet har bestemt seg for å godta en kvadratmeterpris på 1300 kroner som ble fastsatt i Oslo byretts skjønn 18. desember i fjor.

Ny brosjyre om seksuell trakassering

«Helt knekt - eller «bare» ille berørt? Om seksuell trakassering i jobb- og studiesituasjon» heter en ny brosjyre likestillingsrådgiveren ved Universitetet i Oslo nylig har laget. Brosjyren henvender seg både til studenter og ansatte ved UiO og informerer kort om hva en bør gjøre dersom en blir utsatt for seksuell trakassering i jobb- eller studiesituasjon. Den gir videre informasjon om hvordan en eventuelt kan henvende seg for å få hjelp til å komme ut av problemet. Brosjyren kan fås ved henvendelse til likestillingsrådgiver Toni Benterud, tlf. 22 85 50 40.

Barnehageopptak:

Søknadsfrist er 15. mars 1997.

Anledning til å søke opptak for sine barn har alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder, har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid. Søknadsskjema for opptak fås i Organisasjons- og personalavdelingen, Administrasjonsbygningen, 5. etasje, eller vil bli tilsendt ved henvendelse på tlf. 22 85 63 81 eller 22 85 62 25.

Museumsgjenstander tilbake til Grønland

Kollegiet gikk i møte 11. februar inn for at Søren Richters samling fra Etnografisk museum, Institutt for museum og antropologi, overføres til Grønland. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet vil ta den endelige avgjørelsen i saken. Det er Grønlands nationalmuseum og arkiv som har bedt om å få samlingen tilbakeført. Den består av gjenstander (tre, ben, sten og skinn), tegninger, beretninger og fotoer, som er samlet av Søren Richter på Nordøst-Grønland i perioden 1929-33. Det er ingen forsker ved Universitetet i Oslo som gjør bruk av materialet i dag ­ og det har heller aldri vært utstilt. I Grønland har man et forskningsmiljø som vil kunne ha stor glede av samlingen. Blant annet pågår nå et større forskningsprosjekt: «Menneske, kultur og miljø i fortidens Grønland».

Førsteamanuenis ved Etnografisk museum, Tom G. Svensson, beskuer Grønlands-materialet sammen med Søren Richters sønn Andreas og hans familie. (Foto: Ann C Eek )

Brevmal for PC

Enkelte har opplevd å få en sort ramme rundt UiOs logo ved bruk av brevmal til tekstbehandlingsprogrammet Word. Rammene pleier å dukke opp dersom en åpner et Mac-dokument på PCen. De pleier også å forsvinne om en dobbeltklikker på logoen. Rett brevmal finner man imidlertid på:

p:\uio\graf-pro\word\word-mal\brevmal.dot

De bibliofiles utstilling

I tiden under og etter den første verdenskrig vokste det fram en stor interesse for antikvariske bøker i Norge. I 1922 ble Bibliofilklubben stiftet med det formål å være bindeledd mellom norske bokvenner. De bibliofile samler på alle slags bøker. Fra jakt og fiske til numismatikk og fagstatistikk, fra julehefter til inkunabler (de eldste trykte bøker fra før 1500-tallet). I tidsrommet 27. februar-26. april vil Bibliofilklubben stå for en utstilling på Universitetsbiblioteket «Bok og samler», der man vil konsentrere seg om hva Bibliofilklubbens medlemmer tar vare på i dag.

Blir du sitert?

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) kan finne ut om de blir sitert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter ved å søke i ISI-basene. De finnes på denne adressen: http://www.ub.uio.no/ubo/generelt/kataloger.html

ISI-basen har oversikt over fem millioner artikler fra om lag åtte tusen vitenskapelige tidsskrifter. Disse er blitt registrert fra 1992, og nye artikler vil være registrert et par uker etter at de kommer på trykk. Man kan søke etter både artiklenes innholdsfortegnelser og siteringer i artiklene.

ISI-basene er åpne for alle studenter og ansatte ved UiO. Men vær forberedt på at det kan være en nedtur å søke etter siteringer: En kort stikkprøve viser at det ikke er mange av UiOs anerkjente forskere som er registrert der. Verken fjorårets vinner av UiOs forskningspris Nils Christian Stenseth, Balzan-prisvinner Arnt Eliassen eller nobelprisvinner i økonomi Tryve Haavelmo er å finne i ISI-basenes siteringsoversikt.

Ny økonomidirektør

Universitetets nye økonomidirektør heter Nils Dugstad. Han kommer fra stillingen som økonomidirektør ved Norges landbrukshøgskole (NLH) på Ås.

Den 14. mai skal Dugstad innta økonomidirektørstolen ved UiO, men han vil foreløpig ikke utbasunere noen planer for økonomidriften:

­ Jeg vil gjøre som Hernes og bevilge meg 100 dager der jeg kikker meg om og snakker med mange av de flinke folkene som finnes på universitetet, sier han.

Han er utdannet landbruksøkonom ved NLH, og har til sammen ti års ledererfaring fra samme sted, sju av dem som økonomidirektør.

Dugstad er 42 år og faktisk oppvokst ved Blindern:

­ Å begynne å arbeide på Blindern blir nesten som å komme hjem. Da jeg var liten, lekte vi på jordene der universitetet nå ligger. Da var det hester der, og jeg husker vi hoppet i høyet i en låve der Odontologibygningen står i dag, forteller han.


Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere