Pressebiter:

Uniforum04-97

Røyken gir rygg- og nakkesemerter

Røykere har ikke bare større risiko for å få muskel- og skjelettplager enn ikke-røykere. Risikoen for å få sterke smerter i rygg, nakke og skuldrer er femti prosent høyere for røykere. Det fremkommer i en forskningsrapport som offentliggjøres i Scandinavian Journal i dag. Bak rapporten står forskerne Søren Brage, Willy Eriksen og Dag Bruusgaard ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Verdens Gang. 13.02.97

Kvinnelige forfattere anmeldes annerledes

Forfatterens kjønn har betydning for hvordan deres bøker vurderes og presenteres av bokanmelderne, og kritikerne er gjennomgående mer positive til de mannlige forfatterne. Det viser en hovedoppgave fra Universitetet i Oslo. Oppgaven som har fått tittelen «Kjønn i litteraturkritikk» er en hovedoppgave i sosiologi, og er skrevet av cand. polit. Janne Scheffels. Hun tar for seg omtalen av 22 skjønnlitterære bøker som kom ut høsten 1995. Halvparten av bøkene er skrevet av mannlige forfattere, og halvparten av kvinnelige. Og konklusjonen er klar: «Kvinnelige forfattere får færre anmeldelser, mindre positive anmeldelser», og «bøker med typisk kvinnelige tema omtales mindre positivt enn bøker med typisk mannlige tema», skriver Janne Scheffels i sitt sammendrag.

Nationen. 19.02.97

Ny Schengen-avtale ?

- Dersom Schengen-samarbeidet blir en del av EUs avtaleverk, står Norge uten Schengen-avtale. Norge må da framforhandle en ny avtale med EU om Schengen-samarbeid, sier professor i offentlig rett, Ståle Eskeland. Eskeland mener avtalen Norge inngikk i Luxembourg 19. desember i fjor ikke lenger gjelder dersom EU vedtar å legge Schengen-samarbeidet innunder EUs avtaleverk.

Nationen. 20.02.97

Gardermobanen:

Dårlig forarbeid avdekket ikke råttent fjell

Den dramatiske reduksjonen av vannstanden i Puttjern og Lutvann kom som julekvelden på kjerringa på NSB Gardermobanen. Hovedårsaken til at ledelsen i Gardermobanen ble tatt på senga, er altfor dårlig forarbeid. Dette går klart fram av geologiske rapporter som Arbeiderbladet og Romerikes Blad har tilgang til, og av samtaler med ulike geologiske eksperter. Førstekonservator Johannes Dons ved Geologisk museum ved Universitetet i Oslo, sier det slik: - Med de geologiske kunnskaper som en har om dette området i Østmarka, og med hjelp av enkle virkemidler burde en forutsett at faren for å støte på dårlig fjell og dermed få store vannlekkasjer, var stor, sier Dons.

Arbeiderbladet. 17.02.97


Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere