Fem i farta

Uniforum04-97

Opplever du at det er et motsetningsforhold/spenningsforhold mellom de vitenskapelig og de administrativt ansatte ved universitetet?

Eivind Tufte Østby, områdeleder Teknisk avd, Tøyen

­ Nei. De vitenskapelige har sine oppgaver og vi har våre. Jeg ser ikke at det er noe motsetningsforhold.

Dagfrid Hestnes, studieveileder, Institutt for statsvitenskap

­ Jeg synes samarbeidet fungerer greit her. Men administrasjonen er jo pålagt mange maseoppgaver som er ubehagelige for begge parter, så det kan spisse seg til når alle er presset. Man prøver jo å stjele av hverandres tid.

Leif Sørbel, førsteamanuensis, Geografisk institutt

­ Jeg synes ikke at det er et spenningsforhold mellom de to gruppene her på instituttet. Motsetningsforhold og ulik kjemi går ikke på hvilken gruppe man tilhører. Vi er et lite institutt med få administrativt ansatte, kanskje blir avstanden større på de store instituttene.

Tor Nesje, overingeniør IT-tjenesten, HF

­ Det er en avstand. Det oppfattes jo også som to grupperinger. Best ser man det i sosiale sammenhenger der man ikke enkelt møtes. Men man skal ikke skjære alle over én kam.

Monica Rudberg, professor, Pedagogisk forskningsinstitutt

­ Jeg opplever ikke at det er et motsetningsforhold her på instituttet. Men generelt har servicenivået blitt forverret i løpet av de siste 20 årene. Selv om de administrative var færre den gang og hadde lavere status, fikk man hjelp ­ blant annet til å kopiere. Nå er servicen skåret ned, og det er folk sure for. Når man ber om hjelp, får man følelsen av at de administrative trår til fordi de er «greie» ­ og ikke fordi det er jobben deres.


Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere