Bolignøden skal lindres

Uniforum04-97
I løpet av våren vil en egen arbeidsgruppe legge fram et forslag omkring problemet med boliger til gjesteforskere.

­ Arbeidet er allerede begynt, sier rådgiver Rolf Petter Søvik som sitter i arbeidsgruppen.

AV BENTE IVERSEN

Arbeidsgruppen som er satt ned av universitetsdirektøren, vil blant annet kartlegge behovet for slike gjesteboliger og hvilke typer boliger som trengs. I dag disponerer universitetet omkring 60 hybler på studentbyene, men leiligheter og andre boliger er det lite av. Hvilke muligheter universitetet har til å skaffe boliger, er også noe av det arbeidsgruppen vil se på.

­ Problemet i dag er at universitetet ikke har den type husvære som gjesteforskere ønsker og har behov for, når de kommer hit. I tillegg er boligmarkedet svært trangt med høye priser, og det gjør det ekstra vanskelig å skaffe bolig til forsker.

­ Vil dere vurdere å opprette et eget kontor hvor gjesteforskere også kan få hjelp til problemer de får med myndighetene?

­ Vi er klar over at flere også har problemer med myndighetene, men det ligger ikke i vårt mandat å vurdere om universitetet burde ha et eget kontor eller en person med oversikt over dette. Vi skal i hovedsak se på boligproblemet og legge fram et forslag til hvordan det kan organiseres bedre, sier Søvik.

­ Hvem har ansvaret for formidlingen av boliger i dag?

­ Etter at Unibygg ble nedlagt, overtok Organisasjons- og personalavdelingen deres ansvar, sier Søvik.

Assisterende personaldirektør, Erik Gulbrandsen ved Organisasjons- og personalavdelingen opplyser at avdelingen har inngått en avtale med Studentsamskipnaden i Oslo. I dag formidler de boligene som universitetet har til rådighet for gjesteforskere.


Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere