Kurs, stipend:

Uniforum04-97

Nordisk Forskerutdanningsakademi

Följande ansökningsfrister gäller för 1997:

1 mars: NorFAs nordiska gästprofessurer. Forskarworkshops. Forskarsymposier.

1. mai: Arrangemang av nordiska forskarkurser 1998. Arrangemang av nordisk-baltiska forskarkurser 1998. Nordiska nätverk för forskning och forskarutbildning.

1. oktober: Nordiska nätverk för forskning och forskarutbildning. Arrangemang av nordisk-europeiska forskarkurser 1999. Forskarworkshops. Forskarsymposier.

För alla ansökningar upp till 30 000 NOK samt för mobilitetsstipendier, ansökningar om nordiskt deltagande i nationell kurs, planeringsmöten samt andra forskarutbildningsaktiviteter gäller att ansökan kan insändas hela året.

Stipend til Fudan-universitetet i Shanghai, Kina

Krav til søkerne: Forskere må dokumentere opprettet kontakt med et fagmiljø ved Fudan-universitetet. Ved stor søknadsmengde kan prioritet bli gitt forskere som i tillegg har fått innvilget forskningsplass ved Nordic Centre. Alle fagområder, unntatt medisin, er representert ved Fudan-universitetet. Stipendstørrelsen er NOK 1000 pr. dag i inntil 30 dager. Inntil NOK 10 000 i reisestøtte. Søknadsfrist er 1. april 1997 for det akademiske år 1997/98. Nærmere informasjon om betingelser og søknadsskjemaer fås ved henvendelse til: Sekretariatet for kulturavtaleprogrammet (KAS), Norges forskningsråd, Stensberggt. 26, P.B. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf.: 22 03 70 00, faks: 22 03 70 01.
Uniforum04-97
Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere