Småstoff

Uniforum 03/97

Brukerutstyr til UB

Om lag 89 millioner kroner vil inventar og brukerutstyr til det nye Universitetsbiblioteket koste. Det viser oversikten prosjektgruppen for Nytt universitetsbibliotek i samarbeid med arkitekt og rådgivende ingeniører for byggeprosjektet har utarbeidet over nødvendig utstyr til UB. Oversikten er en del av UiOs forslag til byggebudsjett for 1998.

Barnehageopptak

Anledning til å søke opptak for sine barn har alle tilsatte i minst 3/4 stilling ved Universitetet i Oslo. Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder, har adgang til å søke dersom de har minst 3/4 av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO. Med arbeidsplikt menes forskning, forskerutdanning og pliktarbeid. Søknadsfrist er 15. mars 1997. Søknadsskjema for opptak fås i Organisasjons- og personalavdelingen, Administrasjonsbygningen, 5. etasje, eller vil bli tilsendt ved henvendelse på tlf. 22 85 63 81 eller 22 85 62 25.

Per Wøien ny statssekretær i KUF

Per Wøien vart tidlegare denne månaden utnemnd til ny statssektetær i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Han følgjer etter Magnus Midtbø. Wøien er i dag organisasjonskonsulent i Norsk Lærarlag. Han er adjunkt med tilleggsutdanning frå pedagogisk høgskole og universitet. I tidsrommet 1985-95 var han leiar i Norsk Lærarlag. Der har han arbeidd særleg med etter- og vidareutdanning.

UiO-søkjarar til Najonalbiblioteket

Kulturdepartementet har fått inn sju søknader til vikariatet som nasjonalbibliotekar. Tre av søkjarane er frå Universitetet i Oslo. Søkjarane er: Øivind Berg, avdelingsleiar, Universitetsbiblioteket, Oslo, Per Morten Bryhn, overbibliotekar, Universitetsbiblioteket, Oslo, Kari Christensen, konstituert avdelingsdirektør, Universitetet i Oslo, Rolf Dahlø, avdelingsleiar, Riksbibliotektenesta, Hans Martin Fagerli, underdirektør, Høgskolen i Oslo, Per G. Norseng, førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold, Magne Velure, rådgjevar i Kulturdepartementet.

UiO-forskar medforfattar i framifrå akademisk bok

Professor Oddbjørn Knutsen ved Institutt for statsvitskap har skrive tre kapittel i boka «The Impact of values» som kom ut på Oxford University Press i 1995. Boka er kåra til ei av tolv «Outstanding academic books 1996» og er plukka ut blant 6000 bøker. Universitets- og forskingsbibliotek i USA står bak kåringa.

Dyrare barnehageplass

Frå årsskiftet vart det dyrare å ha barn i universitetsbarnehage. Dette for at satsane ikkje skal skilje seg for mykje frå dei kommunale, ifølgje universitetsleiinga. Familiar med inntekt under 260 000 kroner må no betale kr. 2000 (mot 1750 i fjor). Familiar med inntekt mellom kr. 260 000 og 420 000 kroner må betale kr 2500 (mot 2150 i fjor), og dei som tener over 420 000 kroner, må betale kr. 3000 (mot 2750 i fjor).

Pris til professor som skriver for folk flest

Norsk språkpris gikk i år til professor Otto Hageberg. Prisen på kr. 50 000 deles ut til en person som viser fremragende bruk av norsk språk i sakprosa. Professor Hageberg arbeider ved Universitetet i Oslo og får prisen for de siste fem årenes arbeid. ­Han skriver et ledig, moderne nynorsk, korrekt, men uten at det på noe tidspunkt blir stivt. Forfatteren vet også å variere språket, ikke minst i ordbruk og setningslengde, fremholder språkpriskomiteen.

Stabil søkning i 1996

Etter at søkermassen til høyere utdanning steg kraftig i første halvdel av 90-årene, viser tall fra Samordnet opptak for 1996 en stabilisering i antallet som ønsker høyere grunnutdanning. I 1996 økte mengden søkere med bare et titalls personer i forhold til 1995, som var første året hvor søkermassen sank betydelig på 90-tallet. 101 288 ulike personer ønsket høyere utdanning i fjor, og av disse var 82 294 kvalifisert for slik utdanning.

UB har fått navn

Georg Sverdrups hus blir navnet på det nye Universitetsbiblioteket på Blindern. Dermed får også dette bygget navn etter en universitetsperson. Georg Sverdrup (1770 - 1850) var en av de seks første professorene ved universitetet i 1812, og han ledet Universitetsbiblioteket fra 1813 til 1845. Sverdrup var også president for de folkevalgte i Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Georg Sverdrups hus var ett av tre forslag i navnekonkurransen for det nye UB-bygget. De to andre forslagene var Faktum og Universet. Georg Sverdrup (Kobberstikk: Andreas Flint)

Humanioradagene 1997

Humanioradagene arrangeres i år i tidsrommet 6.-9.mars. Temaet er Kommunikasjon. Programmet foreligger nå og kan fås ved henvendelse til HF-sekretariatet: Tlf: 22 85 62 93 eller 22 85 63 35. Programmet kan også bestilles per fax: 22 85 45 50.

Forskerleilighet i Roma

Det norske institutt i Roma, som er organisert under Det historisk-filosofiske fakultet, har til disposisjon en liten hybelleilighet for forskere som av faglige grunner har behov for et opphold i Roma. Leiligheten består av et rom med kjøkkenkrok og mulighet for to sengeplasser, pluss bad og gang med garderobeskap. Det er anledning til å ta med ledsager, men forholdene ligger ikke til rette for å ta med barn. Døgnpris Lire 30 000 (ca. kr. 128,-); for ledsager Lire 15 000 (ca. kr. 64,-). Leiligheten vil fortrinnsvis bli stilt til rådighet for perioder av lengre varighet, fra 14 dager og inntil et halvt år. Forskere i ordinær fast stilling ved universitetene vil bli prioritert foran andre forskere. Ansatte ved HF-fakultetet i Oslo vil ha fortrinnsrett. På grunn av seminarer og kurs vil forskerleiligheten først være disponibel fra 15. oktober 1997. Søknadsfrist for høsten 1997 er
15. april 1997. Søknaden må inneholde opplysninger om stilling, institusjonstilknytning og faglig begrunnelse for oppholdet og sendes til Det norske institutt i Roma, Viale Trenta Aprile, 33, I-00153 Roma. Tlf. (00 39 6) 580.98.92. Faks (00 39 6) 588.06.04.

Feilparkerte biler

­ Hver dag er det enormt mange feilparkerte biler på universitetet, forteller parkeringsansvarlig i Teknisk avdeling, Kim Tove Hanssen. 10-20 feilparkerte biler på én parkeringsplass er helt dagligdags, kan hun fortelle. Det dreier seg enten om bilister, som ikke har innhentet parkeringstillatelse fra Teknisk avdeling, eller om bilister som parkerer utenom avmerkede felter.

­ Vi tauer inn biler til det er fullt i garasjen. Ofte «tar» vi en 10-20 per dag, forteller Hanssen. 640 kroner koster det å få hentet ut bilen igjen, så det er ingen billig fornøyelse.

­ Ta trikken! er Hanssens råd til folk som kommer for sent til å få lovlig parkeringsplass. At det skal bli flere parkeringsplasser, ser hun som helt utelukket. Snarere blir det vel verre når det nye UB-bygget står klart, mener hun.

Arafat på Universitetet i Hebron

Den palestinske presidenten Yasser Arafat besøkte 19. januar Universitetet i Hebron. Det skjedde i forbindelse med hans besøk i byen for å markere at avtalen om israelsk tilbaketrekking fra 80 prosent av Hebron var effektuert. Professor Espen Bjertness fra Det medisinske fakultet, Seksjon for epidemiologisk forskning, var til stede på Hebron campus i forbindelse med Arafats besøk. ­ Over 50 prosent av studentene er HAMAS-tilhengere, så man fryktet for Arafats sikkerhet, forteller Bjertness. Imidlertid holdt en representant for studentorganisasjonen en svært positiv tale. Arafat la ned en krans på monumentet over studenter som ble drept av israelske militære under intifadaen. Bjertness forteller at optimismen nå er stor på Universitetet i Hebron, som på nyåret ble gjenåpnet etter å ha vært stengt av israelske myndigheter i innpå et år. Universitetet i Hebron er et av Universitetet i Oslos palestinske samarbeidsuniversiteter. (Foto: Espen Bjertness)

Husk skidagen 27. februar!

Ved en feil har ikke alle fått påmeldingsblanketten til skidag, som avvikles 27. februar. Frist for påmelding er satt til 20. februar (gjelder også banketten, som koster kr. 125,-). Bedriftsidrettslaget jobber med å få sendt ut nytt påmeldingsskjema. Kontakt UNIBIL på telefon 56220 (Rønsåsbjørg), 54105 (Sommerlund) eller e-post: unibil@uio.no


Uniforum 03/97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere