Uniforum-MAL

Uniforum03-97

PRESSEBITER:

Nytt DNA-register for straffesaker

Kripos opprettet i år et sentralt register for DNA-profiler over personer som er domfelt i alvorlige straffesaker. Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo skal ha ansvaret for å påvise og beskrive biologisk materiale i kriminalsakene, samt å utarbeide DNA-profiler. Ved hjelp av biologisk materiale som blod, spytt, sæd eller hår kan Rettsmedisinsk institutt lage DNA-profiler som kan knytte en person til en kriminalsak. Instituttet arbeider med omkring 400 kriminalsaker og 1200 farskapssaker årlig, og det dekker politikamre over hele landet. Instituttets oppgave er å påvise og bestemme biologisk materiale som politiet sikrer i forbindelse med kriminalsaker.

Aftenposten morgen 02.02.97

Ibsen-konferansen bør til Bergen

Den store internasjonale Ibsen-konferansen, som samler Ibsen-forskere og teaterfolk fra hele verden, bør legges til Bergen i kulturbyåret 2000. Det forslaget blir lansert når Ibsen-ekspertisen til sommeren samles i Gossensass i Tyrol, et yndet oppholdssted for Henrik Ibsen. Den som har tenkt å foreslå Bergen neste gang, er Astrid Sæther, daglig leder for Senter for Ibsenstudier ved Universitetet i Oslo. Overfor Bergens Tidende legger hun vekt på alt det som finnes av Ibsen-minner i Bergen: brev, manuskripter, akvareller og teaterskisser fra Ibsens tidlige teatererfaringer ved Det Norske Theater her i byen. Sist det var internasjonal Ibsen-konferanse i Bergen, var i 1976; nå kan det være naturlig at det blir gjener Astrid Sæther.

Bergens Tidende 04.02.97

Legar åtvarar mot forsikringsselskapa

Legar fortvilar når dei må fortelja forsikringsselskapa alt om helsa di. Ikkje berre vil selskapa vite alt om alvorlege sjukdomar. Dei vil kjenne til gamle ryggplager, overvekt, røyking og kanskje ein ungdomsdepresjon. Ei gruppe på 33 legar etterlyser grenser. (...)Legane meiner at irrelevante opplysningar lett kan verta tekne ut av samanhengen sin. Dei kan verta lagra og i verste fall verta nytta til urettmessig å eskludera ein forsikringssøkjar frå forsikring i alle norske selskap, heiter det. Forskar Pål Gulbrandsen er ikkje minst uroleg for framtida når det menneskelege arvestoffet om eit knapt tiår er kartlagt, gen for gen. Dette vil gje enorme kunnskapar om risiko for sjukdom. ­ Vi står berre ved starten av ei utvikling som kan gjera det svært lett å sortera menneske ut frå økonomiske interesser for forsikringsselskapa, seier Gulbrandsen. Han arbeider ved Seksjon for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Vårt Land 23.01.97


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere