Ny web-profil for UiO

Uniforum03-97
Mandag 17. februar lanserer Informasjonsavdelingen (IA) en ny visuell profil for universitetets World Wide Web (web).

AV ARNT SOMMERLUND

Den nye visuelle profilen skal gjelde for alle offisielle websider ved UiO. I første omgang er det de sentrale websidene og webtjenesten som får det nye utseendet. Men i løpet av det første halvåret skal også hjemmesidene til fakulteter, institutter og administrative enheter tilpasses den nye profilen. Studenter og ansatte, og deres foreninger, kan ikke benytte elementer fra den nye webprofilen.

TILPASNING

Den nye webprofilen er ment å gi rom for individuelle behov enhetene ved UiO måtte ha. Nye websider som lages bør heretter tilstrebe å ta i bruk denne felles visuelle profilen. På sikt skal også enhetenes hjemmesider og indekssider lages med de nye grafiske elementene. Men websider på dokumentnivå, som allerede er laget, trengs ikke å endres. For øvrig kan Informasjonsavdelingen gi dispensasjon hvis nødvendig fra den offisielle webprofilen UiO.

HOVEDELEMENTER

Sentralt i den nye profilen er en venstremarg, UiOs logo og en knapperad på topp av hver webside. En veiledning for bruk av UiOs visuelle profil på web'en vil fra 17. februar være tilgjengelig på adresse (URL):

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/

MALER TIL HJELP

Det er laget maler som illustrerer hvordan enhetenes sider og enkeltdokumenter kan lages. For å gjøre innføringen av knapperaden enklest mulig er det laget en automatisk tjeneste som lager bar og knapper. Denne er tilgjengelig på:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/webprofil/lag-bar.html

VEKTLAGT DET ENKLE

Man har lagt vekt på at den visuelle profilen både skal være enkel for brukerne og for innleggere av elektronisk informasjon. Venstremargen er ment å øke lesbarheten. Logoen skal identifisere sidene. Knapperaden forteller brukerne hvor de er i UiOs web.

ET NYST-PROSJEKT

Prosjektet Nye støttetjenester (NYST, tidl. Nye studenttjenester) står bak utviklingen av den nye visuelle profilen for UiOs web. Både IA og USIT har stilt ressurser til disposisjon for prosjektet. Designeren Enzo Finger har vært benyttet som rådgiver på idé- og skissestadiet.

Spørsmål om UiOs grafiske profil kan rettes til:

webmaster@uio.no

NY WEBPROFIL: Slik vil UiOs web framtå med den nye visuelle profilen som lansres 17. februar. (Illustrasjon: Sommerlund)


Uniforum03-97

Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere