420 ansatte får høyere lønn

Uniforum03-97
Som resultat av de lokale forhandlingene får 450 ansatte ved Universitetet i Oslo høyere lønn. Forhandlinger ved UiO pr. 1. september 1996 ble avsluttet 7. februar i år, etter fire forhandlingsmøter mellom partene. De sentale forhandlingsparter i staten hadde avsatt en forhandlingspott til UiO på 3,9 mill. kroner. I tillegg bevilget Kollegiet ca. kr. 300 000, slik at det totalt lå vel 4,2 mill. kroner i potten. Forhandlingsresultatet viser at opptil 54 % av potten gikk til vitenskapelige stillinger og 46 % til teknisk/ administrative. Kvinneandelen ligger på 42 %.

Ved de sentrale justeringsforhandlingene pr. 1. august 1996 ble det i tillegg avsatt 3 mill. kroner for stillingskode 1013 professor til særskilte tiltak for å ivareta hensynet til universitetenes rekrutterings- og konkurransesituasjon. UiO ble tildelt 1,3 mill. kroner, og midlene var øremerket professorer innenfor fagområdene rettsvitenskap og medisin. Totalt fikk 30 professorer lønnsopprykk i disse forhandlingene - ni medisinere og 21 jurister.

De som er omfattet av forhandlingsresultatet vil få ny lønn utbetalt i mars.


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere