­ Lønnskostnader, ikke personer

Uniforum03-97
­ Tallene 90, 120 og 200 viser verken til personer eller stillinger, men derimot til lønnsmidler tilsvarende årsverk. Det kan være både overtidsbetaling, lønn til ekstrahjelp og folk på engasjementer, sier universitetsdirektør Tor Saglie.

Av Marianne Tønnessen

Saglie er leder i styringsgruppen for Effektiviseringsprosjektet, og han mener at innstillingen er et brukbart fundament for en høring.

­ Den kunne godt ha vært enda mer konkret, men det var dette vi rakk. Mye er dessuten for usikkert til at vi kan komme med presise tall for frigjøring av ressurser til fordel for forskning og undervisning. For eksempel er det vanskelig å anslå hvor stor gevinst vi vil få av de nye systemene innen lønns-, økonomi-, personal- og studieadministrasjon før systemer og rutiner er klare. Men vi har antydet hva som bør være et ambisjonsnivå, sier Saglie.

­ Hvorfor finnes det ikke noe regnestykke i innstillingen som forklarer hvordan dere er kommet fram til tallene 90, 120 og 200 for hvor mange årsverk som kan spares?

­ Vi har bevisst valgt ikke å presentere noe slikt regnestykke, men resonnementene bak tallene er det likevel redegjort for. Tallene er tatt med for å antyde ambisjonsnivåene, og det er flere måter å spare disse årsverkene på. Jeg vil også understreke at det ikke er snakk om stillinger eller personer, men om lønnsmidler tilsvarende 90, 120 eller 200 årsverk.

­ Hvilket av disse ambisjonsnivåene syns du er det beste?

­ Etter min mening er alle de tre alternativene realistiske, men de vil ha ulike effekter. Selv vil jeg ikke gjøre meg opp noen mening før høringsrunden er ferdig og styringsgruppen har gått igjennom uttalelsene.

­ Er ikke Effektiviseringsprosjektet egentlig en måte å tilpasse seg lavere bevilgninger fra staten på?

­ Nei. Alle som kjenner til hvordan universitetets budsjettrammer blir fastsatt, vet at den påstanden er fullstendig feil. Våre budsjetter blir bestemt av måltall, tidligere overføringer og landets finanspolitiske situasjon. Det at budsjettrammen vår i år ble redusert, gjør det faktisk vanskeligere å gjennomføre Effektiviseringsprosjektets intensjon, nemlig å styrke forskning, utdanning og formidling.

­ Hva er forskjellen på Effektiviseringsprosjektet og tilsvarende prosjekter som tidligere har vært gjennomført ved universitetet?

­ Denne gangen har vi sett hele den administrative strukturen på universitetet i sammenheng. Dessuten er vi mer konkrete når det gjelder det ressursmessige potensialet i en omstilling.

­ Vil det bli laget noe regnskap for hvor mye Effektiviseringsprosjektet har kostet universitetet?

­ Nei, ikke med mindre vi blir bedt om det. Dette er en del av et utviklingsarbeid som vi driver med hele tiden. Vi har ikke tradisjon for å føre regnskap for slike prosjekter, sier Tor Saglie.

IKKE BESTEMT SEG: Universitetsdirektør og leder i styringsgruppa Tor Saglie mener at både 90, 120 og 200 årsverk er realistiske mål. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum03-97

Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere