Første presentasjon for de ansatte

Uniforum03-97
­ Det Effektiviseringsprosjektet er kommet fram til, må da være veldig lite i forhold til hva man har satt inn av ressurser og penger?

­ Hvorfor har man ikke foretatt en regnskapsanalyse? I rapporten fra styringsgruppen står det ingenting om hva miljøene bruker pengene sine på.

­ Nytt økonomireglement og økende krav fra omgivelsene krever mer ressurser, ikke mindre. Er dette med i betraktningen?

­ Har i det hele tatt noen satt seg ned og virkelig tenkt?

AV GRO LIEN GARBO

Dette var noen av spørsmålene folk fra salen stilte da tjenestemannsforeningene holdt et informasjonsmøte for de ansatte om Effektiviseringsprosjektet (EFP) tirsdag ettermiddag. Ikke alle spørsmålene fikk uttømmende svar, men Uniforum lar dem fortsette å henge i luften til inspirasjon for styringsgruppens videre arbeid.

Replikken «I must use my head, not my overhead» fra kollegierepresentant Narve Trædal vakte munterhet i salen. Dette etter at han etterfulgte prosjektleder Bjørn Hol som gjorde flittig bruk av det sistnevnte instrumentet.

­ Noen klager på at det har vært for mange mennesker involvert i EFP, mens andre ville hatt mange flere, var Hols svar på spørsmålet om ressursbruken.

Astri Ottesen fra Forskerforbundet og Frank Sarnes fra LUHF-Oslo oppfordret sterkt de ansatte til å benytte høringstiden til å fremme sine synspunkter og å øve innflytelse. Sarnes understreket at selv om man kan være uenige om løsningsmodeller, så er det mange viktige faktaopplysninger styringsgruppen er kommet fram til, og som alle står bak. NTL-representant Olav Svorstøl, som har gitt en omfattende mindretallsbemerkning i styringsgruppens innstilling, mente at EFP i utgangspunktet var dødfødt fordi «vi har et effektivt universitet», et syn han tok rektors og universitetsdirektørens innledninger i årsberetningene for 1994 og 1995 til inntekt for. Han understreket at også NTL ønsker å bli kvitt unødig dobbeltarbeid ved universitetet ­ dersom noen skulle være i tvil om noe annet.


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere