ks.html

Uniforum03-97

KURS STIPEND:

Vitenskapelige stipend ved UiO

Søknader om stipend fra nedenstående fond og legater skrives på skjema som fås fra UNIFOR, postboks 1131 Blindern, tlf. 22 85 94 70, fax 22 85 94 77 eller de enkelte fakulteters sekretariat. Søknadsfrist 15. mars 1997.

Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (legat nr. 057) på kr. 80 000 deles ut som stipend «som er forbeholdt søkere fra andre enn universitetets egen lærerstab, og særlig utenlandske gjester, innen fagområdene bank-, penge- og finansvesen eller internasjonal økonomi, og til norske forskeres opphold i utlandet for å drive studier i samme emner». Utlyses også høsten 1997.

Det juridiske fakultets reisefond av 1973 (legat nr. 002) på kr. 90 000 deles ut som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland. Utlyses også høsten 1997.

Stud.med. Morten Dedekam Harboes legat (legat nr. 124) på kr. 90 000 deles ut til studiehjelp eller støtte til vitenskapelig arbeid av studenter eller kandidater ved UiO, hvert annet år til medisinere, hvert annet år til ikke-medisinere. Deltakere i arbeidet for Norges frigjøring og for barn av krigsofre i årene 1940-45 har fortrinnsrett. I 1997 går utdelingen til ikke-medisinere.

Christiania Bank og Kreditkasses legat (legat nr. 145) på kr. 12 000 gis til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring ved UiO som kan ha betydning for det norske bankvesen og som kan søkes av kandidater med embetseksamen fra UiO eller vitenskapelig personale ved Sosialøkonomisk institutt.

Opplæringskomiteens interne kurs for tilsatte

Se Opplæringskatalogen for kurs og søknadsfrister.

Inger R. Haldorsen's legat til fremme av vitenskapelig arbeid

Tildeling skal skje til kvinner som driver vitenskapelig forskning ved norske universiteter og høyskoler. Søknadsfrist er 28. februar 1997. Eget skjema fås ved henvendelse til Advokatfirmaet Gjesdahl & Co., Strandgaten 18, 5013 Bergen.

Letterstedtska föreningen

utdeler i 1997 stipend à kr. 5000 - 50 000 til tiltak, arrangementer og studiereiser som fremmer nordisk samarbeid innen vitenskap, kunstnerisk og journalistfaglig aktivitet. Søknad innen 1. mars (for utdeling i vår) og 15. september (for utdeling til høsten) til Letterstedtska föreningens norske avdeling, c/o professor Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad. Hit kan man også innen 1. mars 1997 sende søknad om støtte à kr. 2000 - 10 000 svenske kroner til studiereiser til annet nordisk land.

Støtte til etikk-forskning

Innsatsområdet etikk ved Universitetet i Oslo ønsker å stimulere

etikkforskning, og kan gi støtte både til etikk-relaterte artikler i alle

fag, til reisestipend i forskningsøyemed, til seminardeltakelse, m.m. Støtte

til artikler for UiOs vitenskapelige ansatte ytes som støtte til språkvask,

oversettelse o.l. Innsatsområdet etikk behandler søknader fortrinnsvis

innen medio april og medio september.

Søknader sendes Innsatsområdet etikk, Det teologiske fakultet, Postboks

1023 Blindern, 0315 Oslo.

For mer informasjon, kontakt koordinator Finn Mølmen, Innsatsområdet etikk, telefon 22 95 87 97, telefaks 22 69 84 71,

e-post:molmen@filosofi.uio.no


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere