Innkalling til valgmøter for valg til Kollegierådet

KUNNGJØRINGER:

Det akademiske kollegium har i møte 11. februar 1997 fastsatt valgmøtedagen for valg til Kollegierådet til torsdag 3. april 1997. Kollegierådet har 31 representanter, som fordeler seg på 16 representanter fra gruppen fast vitenskapelig tilsatte, to fra gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte, fem fra gruppen teknisk/administrativt tilsatte og åtte studentrepresentanter.

Fast vitenskapelig tilsatte fra enheter utenom fakultetene

Valgperioden er fram til 31. desember 1999.

Alle tilsatte i faste vitenskapelige stillinger fra enheter utenom fakultetene ved Universitetet i Oslo innkalles til valgmøte for valg av én representant og vararepresentant torsdag 3. april 1997 kl. 13.00 i Rådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Midlertidig vitenskapelig tilsatte ved hele universitetet

Valgperioden er fram til 31. desember 1999.

Alle tilsatte i midlertidige vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo innkalles til valgmøte for valg av to representanter og vararepresentanter torsdag 3. april 1997 kl. 14.30 i Rådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Forslag fremmes skriftlig på valgmøtet

Valgmøtet skal velge valgstyre med formann. Valgmøtet kan enstemmig beslutte at valget helt eller delvis skal avsluttes på møtet.

Dersom et valg ikke blir avsluttet på møtet, gjennomføres valget ved postavstemming. Alle stemmeberettigede vil da få tilsendt stemmesedler m.v. Hvis et valg gjennomføres som postvalg, vil alle forslagsstillere få anledning til å sende ut valginformasjon. Et sett adresselapper vil da bli stilt til disposisjon for forslagsstillerne.

Det gjøres oppmerksom på at alle stemmeberettigede skal ha anledning til å delta på valgmøtene.

Pris for godt læringsmiljø 1997

Prisen for godt læringsmiljø som skal deles ut for niende gang på universitetets årsfest tirsdag 2. september, er på kr. 50 000, og en plakett. Prisen er opprettet for å gi anerkjennelse til miljøer som lykkes i å legge forholdene til rette for studenters læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats. Forslag til kandidater kan fremmes av ansatte ved UiO, av fag- og studentutvalg, av Studentrådet og av fakulteter og grunnenheter. Formelle organer oppfordres spesielt til å fremme forslag. Så vel enkeltpersoner som formelle organer kan fremme forslag om miljøer ved egen enhet. Forslag sendes Universitetsdirektøren innen 1. mai 1997. Prisbeløpet kan brukes til tiltak av faglig-pedagogisk eller trivselsfremmende art, som kan bidra til å styrke selve læringsmiljøet.
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere