Uniforum-MAL

Uniforum03-97

DOKTORGRADER:

Det medisinske fakultet

Bioingeniør Ingebjørg Seljeflot vil fredag 14. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Studies on the fibrinolytic system - with special reference to Laboratory Methods for evaluation of Global Fibrinolysis, and to some Regulatory Mechanisms of t-PA and PAI-1» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Oddvar Moen vil fredag 28. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Blood activation and biocompatibility evaluations of cardiopulmonary bypass systems. The importance of pump modus and heparin-coated surfaces» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Hilde Henriksen Waage vil lørdag 15. februar kl 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Norge - Israels beste venn. Norsk Midtøsten-politikk 1949-1956» for den filosofiske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Diplomingeniør Norbert Walter Hoyer forsvarte 10. februar sin avhandling «Simulation of Non-Equilibrium Two-Phase Flow in Single Component Fluid Systems» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Panagiotis Dimakis vil mandag 17. februar kl. 13.00 i Auditorium 1, Geologibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Reliability Analysis of Groundwater Pollutant Transport» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Torbjørn Skauli vil tirsdag 18. februar kl. 13.15 i Auditorium 3, Kjemibygningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «MBE Growth of Cadmium Mercury Telluride for Auger-suppressed Infrared Detectors» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.sociol. Lisbet Berg vil torsdag 13. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Studieløpet. Om tidsbrukvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valg» for dr.polit.-graden.


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere