Personvernet og informasjonsteknologien

Uniforum03-97
­ En optimalisering av sikkerheten fører gjerne til en minimalisering av integriteten. Grenser flyttes for å holde kriminaliteten i sjakk, mener direktør for Datatilsynet, Georg Apenes.

AV MARIT SCHULSTOK

Dette trakk Apenes fram under et debattmøte om etikk og informatikk ved Institutt for informatikk. Han var spesielt invitert til å innlede debatten om konsekvenser av datateknologien.

Universitetet i Oslo er i stadig sterkere grad opptatt av å innføre etiske perspektiver i utdanningen. Den uformelle grupperingen av ansatte ved de ulike fagretningene ved Institutt for informatikk, «Utadvendt IT», var initiativtaker til debatten, etter å ha funnet at etikk praktisk talt er fraværende i undervisningen ved instituttet.

DET GODE SAMFUNN

I CASA NORVEGIA

Apenes pekte på at man i det nidkjære arbeidet med å bygge opp det fullkomne samfunnet, tar stadig mer overvåkningsteknologi i bruk. Han sa at det er en tiltakende vilje til å godta noe man tidligere ville oppfattet som en grov krenkelse av integriteten. Grenser flyttes for å holde de få i sjakk. Apenes mener at stadig færre har motforestillinger mot for eksempel kameraer som overvåker gater og butikker, i angst for den økende kriminalitetsstatistikken. Og slik viskes skillet mellom det offentlige og private gradvis ut.

­ I London ble det satt opp kameraer i et område som var spesielt utsatt for bankran. Det viste seg at antall bankran falt drastisk i området, mens antall bøter for urinering på offentlig sted økte sterkt. Det gjelder å finne en rimelig balanse. Man må se igjennom fingrene med noen forbrytelser for å konsentrere seg om å få stanset de verste, sa Apenes til et lydhørt publikum ved Institutt for informatikk.

INFORMATIKKETIKK SOM EGET FAG?

Er det behov for å bygge opp en egen fagetikk for informatikk? Det var et av spørsmålene «Utadvendt IT» ønsket å få svar på. Apenes var ikke sikker på det. Han mente snarere at etikk bør gjennomsyre alt.

­ Det handler jo om alminnelig moral. Enhver, også teknologer og forskere, må tenke over hvilke konsekvenser handlingene våre kan få. Det viktigste er å respektere at alle mennesker har en ukrenkelig privatsfære. Fortsatt er det slik at de fleste av oss som finner et ferdig frankert brev på gaten, vil forsøke å få postet det så snart som mulig. Vi åpner det ikke og vi kaster det ikke. Det er ingen lover som forteller oss det, vi handler ut fra alminnelig folkeskikk. Med våre holdninger og handlinger har alle et ansvar for personvernet. Det er ikke bare Apenes & co som må stå for det, sa han.

­ Ved å opprette en egen fagretning om etikk og informatikk kan hele problematikken få noe eksotisk over seg. Etikk blir noe noen innerst i gangen sysler med. Problemet i framtidens Teknologia vil være at flere og flere kan danne seg kunnskap om enkeltpersoner, uten at de selv er inne i bildet. Folk flest reagerer på å få reklame i posten, spesielt det som er personlig adressert. Det er ikke nødvendigvis innholdet det reageres på, eller at reklamen fører til mer søppel. Men mange stiller seg spørsmålene: Hvem har fått tak i min adresse? Hvem har funnet ut at jeg trenger dette? Og dette, mine damer og herrer, er politikk! avsluttet Apenes.

ALMINNELIG MORAL: ­ Personvernet garanteres av hver enkelt av oss, ikke av Apenes & co, sa direktør ved Datatilsynet, Georg Apenes, på et debattmøte om etikk og informatikk ved Institutt for informatikk. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum03-97

Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere