Uniforum-MAL

Uniforum03-97

Folkeskikk på universitetet

Forslag til yrkesetiske retningslinjer for veiledere og fagmiljøene er nå klare og sendt ut på høring. Uønsket seksuell oppmerksomhet er et av ni temaer for reglene som arbeidsgruppen har utarbeidet.

AV BENTE IVERSEN I forbindelse med «Tiltaksplanen for plagsom/truende seksuell oppmerksomhet» bestemte Kollegiet i november 1995 å sette ned en arbeidsgruppe for å se på yrkesetiske retningslinjer for de vitenskaplige ansatte i tilknytning til veiledningsvirksomheten overfor studenter.

­ Vi håper å få større offentlighet rundt det å veilede og at veiledere vil se på sin rolle som et eget kompetansefelt. De etiske reglene kan være til hjelp for veilederen, og jeg tror de vil være med på å få tydeliggjort forholdet mellom veileder og student på en bra måte, sier likestillingsombud Toni Benterud som har sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet reglene.

­ Hvilke sanksjonsmuligheter har universitetet dersom de etiske yrkesreglene blir brutt?

­ Uten sanksjonsmuligheter vil slike regler lett bli et slag i luften. Vi har bedt universitetsdirektøren vurdere om en slik oppgave kan legges under eksisterende organer, eller at Kollegiet vurderer nøye om det likevel bør opprettes et etisk råd. Vi synes det er vanskelig å skulle foreslå nye organer når universitetet ønsker å effektivisere de administrative oppgavene, sier Benterud. STØRRE OFFENTLIGHET: Likestillingsombud Toni Benterud håper på større offentlighet rundt veilederrollen. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum03-97

Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere