Lavt frammøte til kollegierådsvalgene

Uniforum03-97
Bare 24 av over 3000 stemmeberettigede møtte opp for å velge nye representanter til Kollegierådet 4. februar. På valgmøtet for fast vitenskapelig tilsatte utenfor fakultetene var det ingen som kom for å stemme.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Kollegierådet uttaler seg i saker som gjelder hovedlinjene for universitetets virksomhet, og den 4. februar ble det arrangert tre valgmøter der det skulle velges nye kollegierådsrepresentanter for perioden 1997­99.

På valgmøtet for de teknisk/administrativt ansatte var det bare 17 av de 2160 stemmeberettigede som dukket opp. Der hadde fagforeningene på forhånd blitt enige om en liste med kandidater, og ingen på møtet hadde innvendinger mot denne. Men blant de sju som møtte opp på valgmøtet for de midlertidig vitenskapelig tilsatte, var det ingen som var villige til å stille til valg. Og på valgmøtet for de fast vitenskapelig tilsatte utenfor fakultetene var det overhodet ingen som kom.

Derfor vil det bli holdt nye valgmøter for de fast vitenskapelig tilsatte utenfor fakultetene og de midlertidig vitenskapelig tilsatte torsdag 3. april.

Personalsjef Trond Tveit Selvik forteller at det ikke har vært så lavt frammøte på de sju årene han har jobbet ved universitetet.

­ Men når fagforeningene stiller felles liste, er valget i realiteten avgjort. Derfor var det ikke så stort engasjement rundt valget blant de teknisk/administrative. De fast vitenskapelig tilsatte utenfor fakultetene ­ som domineres av universitetsbibliotekarene ­ pleier å mobilisere godt til disse valgene, så der tror jeg bare det må ha vært en glipp. Når det gjelder de midlertidig vitenskapelige ansatte, er dette stort sett stipendiater som finner det vanskelig å prioritere rådsarbeid i tre år når de samtidig skal jobbe med sin doktorgrad. Denne problematikken vil vi forsøke å finne praktiske løsninger på, sier Tveit Selvik.

De som ble valgt fra de teknisk/administrativt tilsatte, var Lars Riddervold, Olaf Svorstøl, Astri Ottesen, Anita K. Solhaug og Kirsten Kristiansen.

GOD PLASS: Det var ikke trangt om plassen i Universitetets gamle festsal da det teknisk-administrative personalet skulle velge nye representanter til Kollegierådet. Av 2160 stemmeberettigede var det bare 17 som møtte opp. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum03-97
Publisert 14. feb. 1997 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere