Uniforum-MAL

Forsiden Uniforum 02/97

Målfolk i Bergen

SEMINAR: Denne helga samlast rundt 100 medlemmer får Noreg Mållag i Bergen for å sjå framover og for å diskutera korleis dei skal vidareføra arven frå Ivar Aasen. Willy Dahl - tidlegare professor i norsk litteratur ved Universitetet i Bergen - skal halda foredrag om kvifor framtids-Noreg treng nynorsken, medan Eric Papazian - forskar ved Universitetet i Oslo - skal orientera om korleis talemålet endrar seg i Noreg i dag. Sundag vert det debatt om nytt prinsipprogram for Noregs Mållag. Målet er å koma fram til eit vedtak om prinsipprogrammet på landsmøtet i Trondheim til sommaren.

Bergens Tidende. 25.01.97

Etterlatte etter selvmord blir glemt

Den nyeste selvmordsstatistikken her i landet er fra 1994. Da tok 531 mennesker sitt eget liv. - Hvis bare den nærmeste familie skal regnes som etterlatte, har vi rundt 3000 etterlatte etter selvmord. Men venner, naboer, kolleger, medelever, medstudenter, medsoldater, medpasienter er også etterlatte. Da kommer vi fort opp i 15 000 etterlatte, som alle kan ha traumatiske opplevelser i ettertid, sier overlege Lars Mehlum ved Seksjon for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo. Statens helsetilsyn arbeider for tiden med en stortingsmelding om psykiatri. Lars Mehlum har bedt om at hjelp til etterlatte i forbindelse med selvmord må tas opp i meldingen.

Bergens Tidende. 25.01.97

Uholdbart med ny lukking

Slik situasjonen er i dag, er det ingen stemning for å gjennomføre en tradisjonell åpning av universitetene. Det er regjeringens og Stortingets uttalte politikk at man ønsker en nasjonal åpning, samtidig som det er økende skepsis mot denne formen for åpning innad i universitetsmiljøene. Flere og flere tar til orde for å lukke de frie fagene ved universitetene «for å sikre studiekvaliteten og forskningen». Til tross for tidsbruksundersøkelser som viser at det er administrasjon og ikke undervisning som stjeler tid fra forskningen, er også studentene bekymret for en situasjon hvor forskningen svekkes. Forskning er vår garanti for høy faglig kvalitet på undervisningen, samtidig som den har en vesentlig betydning for samfunnet. Opptaket i høst viste en stor skjevhet i fordelingen av søknader. Mens Universitetet i Oslo fikk en uforholdsmessig stor del av søkermassen, slet andre institusjoner med rekrutteringen. En forutsetning for en vellykket tradisjonell åpning er at man har en langt jevnere spredning av søkerne enn hva som er tilfellet i dag.

Dagbladet. 26.01.97


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere