Vitenskap som konfliktløser

Forsiden Uniforum 02/97
Fra underetasjen i ZEB-bygningen på Blindern har stiftelsen CESAR ledet forhandlingene fram til en vannavtale i Midt-Østen.

­ Vitenskapsfolk framstår med en egen uavhengighet som gjør at vi kan angripe konflikter på en annen måte enn vanlig diplomati gjør, sier professor Jon Martin Trolldalen.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Trolldalen beskriver vannkonfliktene i Midt-Østen slik:

­ Situasjonen kan sammenliknes med et barneselskap der alle drikker brus med sugerør. Men i Midt-Østen har ikke partene hver sin flaske, alle suger fra den samme flaska, og den er farget så det er umulig å se hvor mye som er igjen. Det vi har gjort, er å beskrive hva som er inni flaska, og presentere det for partene.

CESAR (Centre for Environmental Studies and Resource Management) har blant annet laget et stort databasesystem med fakta om vannforholdene i det konfliktfylte området.

­ Når det både er knapphet på vann, ressurser som krysser grenser og en spent politisk situasjon, blir fordeling og bruk av vannressurser meget kontroversielt, sier Trolldalen som er styreformann for CESAR og professor ved Geografisk institutt. Han tror at vannkonfliktene i høyeste grad kan utløse en ny krig i Midt-Østen.

FøRSTE SKRITT

­ Mange av dagens konflikter er preget av at partene er uenige om fakta. Siden vitenskapen har som intensjon å presentere politisk nøytrale og etterprøvbare resultater, har vitenskapsfolk en egen uavhengighet som gjør at partene lettere aksepterer våre beskrivelser, sier Trolldalen.

I tillegg til å kartlegge vannforholdene for partene, har CESAR arrangert både uoffisielle og offisielle møter med vitenskapsmenn og etter hvert også diplomater fra Israel, Jordan og PLO. Og i juni i fjor var en vannavtale mellom disse partene klar. Det er den første regionale vannavtalen i Midt-Østen som inkluderer mer enn to parter, og i avtalen er partene blant annet enige om felles tiltak for å skaffe nytt vann til området og å opprette en såkalt vannbank, der vann kan kjøpes og selges landene imellom.

­ Dette er første skritt mot en mer omfattende vannavtale i Midt-Østen, og vi har fått uvurderlig støtte fra statssekretær Jan Egeland i Utenriksdepartementet, sier Trolldalen.

­ FAGKUNNSKAP ER VIKTIG

Blant forskerne som jobber med vannspørsmålene i Midt-Østen, er det en overvekt av geografer. Men Trolldalen mener andre typer vitenskapsfolk også kan bruke sine kunnskaper til å skape fred:

­ Det er viktig med folk som har fagkunnskap. Det kan gjelde alt fra geografi til religion og kulturelle forhold, sier han.

CESAR sprang ut av Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo og har eksistert siden 1991. I dag har stiftelsen 13 ansatte, et flertall av dem er forskere.

MED VITENSKAPEN FOR FRED: Styreformann Jon Martin Trolldalen i CESAR mener at flere vitenskapsfolk kan bruke sine kunnskaper til å løse konflikter. (Foto: Xenia Isaksen)

OMSTRIDT RESSURS: Yarmuk-elva renner mellom Syria, Israel og Jordan og er en av kildene til Midt-Østens vannkonflikter. (Foto: Marianne Tønnessen)


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere