Universitetet får eget multimediesenter?

Forsiden Uniforum 02/97
Et tverrfaglig multimedie-miljø med både forskning, undervisning og produksjon. Slik er visjonen i en innstilling om Senter for multimedieforskning.

AV MARIANNE TøNNESSEN

­ Vi håper at senteret blir klart til høsten 1998, sier fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Rune Fløisbonn. Han er leder for en styringsgruppe som nettopp har laget ferdig en innstilling om samling av de mediefaglige miljøene ved Universitetet i Oslo (UiO).

INN I NYTT BYGG

Gruppen foreslår å opprette et Senter for multimedieforskning, som både skal være et senter for tverrfaglig forskning og utdanning innen multimedier og en samling av universitetets medieproduksjon (ISP-TV, AV-tjenesten, Mediekultur/TV-Forum). Forslaget fra styringsgruppen er at universitetet skal leie 4000 kvadratmeter i et nytt bygg i Forskningsparken, der senteret vil bli samlokalisert med Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), deler av Institutt for informatikk (IFI), deler av Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI)/Institutt for spesialpedagogikk(ISP)/Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS), Seksjon for fjernundervisning, Enhet for etter- og videreutdanning, og deler av Informasjonsavdelingen som arbeider med foto og grafikk.

FOKUS På FORSKNING OG UTDANNING

Fløisbonn understreker at senteret først og fremst skal drive med forskning og utdanning og at produksjonsmiljøene skal støtte opp om dette.

Videoredigerer Yngve Refseth ved ISP-TV er blant dem som jobber med TV-produksjon ved universitetet i dag.

­ Vi er positive til sammenslåing, men håper samtidig at man ikke glemmer produksjonssiden som sitter med mye god kompetanse, sier han.

VEKTTALLSKURS OG FORSKNING

Ved det nye senteret er det planlagt et multimedielaboratorium, elektroniske klasserom, rom for multimedieforskning og eksperimenter, i tillegg til vanlige undervisnings- og kollokvierom. Går det som styringsgruppen foreslår, skal det nemlig settes opp vekttallskurs ved senteret. Disse kursene skal gis av fakultetene i samarbeid.

­ Det er viktig for universitetet å produsere nok kandidater med bakgrunn i medie- og IT-fag. Det er stor etterspørsel etter slik kompetanse i dag og utviklingen tyder på at dette vil vedvare, sier Fløisbonn. Han forteller at kursene er planlagt å ligge i grenseskillet mellom flere forskjellige fag, som for eksempel informatikk, samfunnsvitenskap, humaniora, jus, psykologi og pedagogikk.

Gruppen foreslår også å opprette tre forskerstillinger ved selve senteret og i tillegg styrke forskningen på IMK, IFI og ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

HåPER På RASK BEHANDLING

Siden august 1995 har styringsgruppen jobbet med planene for multimediesenteret, og i disse dager leverer de innstillingen sin til universitetsdirektøren. Rune Fløisbonn håper saken vil bli behandlet i Kollegiet før sommerferien.

­ Hvis denne saken blir avgjort i løpet av våren, kan Senter for multimedieforskning være klart til høsten 1998, sier han.

INN I SENTERET: Sivilarbeider Thomas Winther og videoredigerer Yngve Refseth (bak) ved ISP-TV kan bli en del av det nye Senter for multimedieforskning. (Foto: Kirsten Faustino)


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere