hva.html

Forsiden Uniforum 02/97

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

2. februar: «Med hammer og kamera i Tanzania» v/førsteamanuensis Henning Dypvik, Institutt for geologi. Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

16. februar: «Hvorfor krøp fiskene på land i Devonperioden?» v/førstekonservator Natascha Heintz. Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje

9. februar: «Menneskers utvikling» v/stipendiat Torfinn Ørmen. Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

13. februar: «Rekruttering av fagpersonale ved HF- og SV-fakultetet, Universitetet i Oslo» v/dr.gradsstipendiat Agnete Vabø, LOS-senteret og Sosiologisk institutt, UiB.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

7. februar: «Litterære konvensjoner og litterære regler» v/Stein Haugom OIsen, Institutt for britiske og amerikanske studier.

Mennesket - fremmed i verden?

Arr.: Humanistisk Kollegium

Tid: tirsdager kl. 19­20.45

Sted: Aud. 6, Universitetets Urbygning, Karl Johans gate 47

4. februar: «Fremmed i middelalderen» v/Helge Nordahl

Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet

Tid: mandager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

3. februar: «Turisme og nasjonsbygging III. 'OL-norskhet' i forhold til fagdebatten om nasjonalisme og etnisk/kulturell identitet» v/Arne Martin Klausen.

10. februar: «Database som sortering og analyseverktøy i historiske undersøkelser. Eksempelet Den 17de Mai» v/Ole Dalhaug.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19.00

Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78

30. januar: Klassemøter: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Moskstraumen - myter, diktning og virkelighet» v/professor Bjørn Gjevik; Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Oversettelse og semantikk. Om oversettelser som kunnskapskilde for språkvitenskapen» v/professor Helge Dyvik.

Senter for kvinneforskning

Kvinner, kropp, kommunikasjon og helse

Tid: kl. 12­15 mandagene 17. februar, 3. og 17. mars, 7. og 21. april og 5. mai

Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52

Faglig ansvarlige: Forskerne Ulla-Britt Lilleaas, Kari Nyheim Solbrække, Rønnaug Sørensen, Nefise Özkal Lorentzen, alle Senter for kvinneforskning og forsker Gunn Engelsrud, Høgskolen i Oslo og Senter for kvinneforskning.

Påmeldingsfrist: 10. februar 1997. Om subjektiv opplevelse som kunnskapskilde

Tid og sted: kl. 11­17, torsdag 13. februar i Sem.rom 6, Eilert Sundts hus, Blindern og fredag 14. februar i Sem.rommet, 5. etasje, Senter for kvinneforskning, Sognsvn. 70.

Forskerkurs med Dr.phil. i sosiologi og psykologi, Frigga Haug, Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik og Freie Universität i Berlin og professer i sosiologi, Dorothy E. Smith, Ontario Institute for Studies in Education, Toronto, Canada. Seminaret foregår på engelsk.

Påmelding snarest.

Faglig ansvarlig: Ass. faglig leder Elisabet Rogg, Senter for kvinneforskning.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

Arr.: Senter for høyere studier og DNVA

4. februar: «How can German be translated? On language differences in theory and practice» v/professor Cathrine Fabricius Hansen.

11. februar: «What would you prefer: living far up or living far north? Or, the life and death of artic and alpine small mammals» v/Dr. Nigel G. Yoccoz, Universitetet i Lyon.

Det åpne sinn. Etikk ved slutten av det 20. århundre

Arr.: Senter for medisinsk etikk

Tid: onsdager kl. 14.15­16

Sted: Møterom 4 (lysgården), Forskningsparken

Datoer: 5. og 19. februar, 19. mars og 2., 16. og 23. april.

Hovedtema er å bidra til en kritisk og konstruktiv forståelse av den teoretiske moralfilosofis legitime oppgaver og funksjoner i den anvendte etikks tidsalder. Plan for seminarene hos Lill Røhn, tlf. 22 95 87 84.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag 3. februar kl. 15.15­17

Sted: Patologibyggets auditorium II

Tema: Primær scleroserende cholangitt (PSC) - et spennende EU-prosjekt.

Møteledere: Jacob B. Natvig og Erik Scrumpf.

Tverrfaglig seminar i humanistisk kjønnsforskning

Tid: torsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 411, P.A. Munchs hus, Blindern

6. februar: «Kvinnelig omskjæring, muslimsk og koptisk teori og praksis» v/Berit Thorbjørnsrud, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier.

13. februar: «Hagiografiske kjønnsmodeller, Anna og Maria» v/Magda N. Tangen, Institutt for kulturstudier.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20

Sted: Aud 7, Eilert Sundts hus, Blindern

4. februar: «Handel og menneskerettigheter - med fokus på Nigeria». Debatt: John Ogunbona, leder for Aksjonsgruppa for demokrati i Nigeria og Aasmund Berge, informasjonssekretær i Shell Norge.

11. februar: «Afrikansk nasjonalisme: Finnes den? Autoritærisme vs. demokratisering» v/sosialantropolog Kjetil Tronvoll, forsker ved Institutt for menneskerettigheter.

UNG '97

har i år tittelen «Utdanning - Jobb - Fremtid» og arrangeres på Norges Varemesse på Skøyen i dagene 5.­8. februar. Åpningstider: onsdag­fredag kl. 9­18, lørdag kl. 11­17. Inngangsbillett kr. 40.

Leo Eitinger Memorial symposium

Et symposium med tittelen «Viktimologi» holdes fredag 7. februar 1997 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen i Sentrum. Kl. 15 ønsker universitetsdirektør Tor Saglie velkommen til symposiet, som har to deler: I. «Psykologiske og psykiatriske konsekvenser av traumer» med innlegg av professor Lars Weisæth, psykolog Ellinor Major, overlege Solveig Dahl og forfatter/forsker Kristian Ottosen; II. «Awareness making as a way to prevent future victimization» med adm.overlege Otto W. Steenfeldt-Foss, Professor of Psychiatry, Felice Lieh Mak, MD, Hong Kong og avslutning ved rektor Lucy Smith, som overrekker «Lisl og Leo Eitingers pris for 1996» til Felice Lieh Mak.

Hva er god forskning?

er temaet for et halvdags symposium som arrangeres i anledning av Medinnovas 10-årsjubileum mandag 10. februar kl. 12­18 i Store Auditoriet, Rikshospitalet. Forelesere og innledere fra inn- og utland vil fokusere på «Hvordan skal forskningsbyråkrater og medlemmer av forskningsutvalg klare å følge med i de enkelte fagområder og derved kunne gjøre de riktige prioriteringer?», «Finnes det klare kriterier for hva som kjennetegner god forskning og gode forskningsmiljøer?» og «Klarer man å plukke ut den beste forskningen når man gir støtte?» Nærmere opplysninger: Medinnova SF, tlf. 22 86 83 96, fax 22 86 84 95.

Nasjonal Ibsenkonferanse 1997

I dagene 18. og 19. mars 1997 arrangerer Senter for Ibsenstudier ved UiO og Skien kommune en Ibsenkonferanse på Rica Ibsen Hotel i Skien. Første dag er viet «Bevaring - forskning» med møteledere: daglig leder Astrid Sæther og Ibsenkoordinator Ingunn Hiorth; andre dag «Formidling og internasjonalisering» med møteleder: forfatter Bjørg Vindsetmo. Program og påmelding innen 15. februar 1997: Ibsenkoordinator i Skien, Postboks 158, 3701 Skien, telefax: 35 58 10 18.
Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere