Uniforum-MAL

Forsiden Uniforum 02/97

Det medisinske fakultet

Cand.med. Kjell Saatvedt vil fredag 7. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Studies on the Inflammatory Response Following open Heart Surgery in Children» for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Kristine Naterstad forsvarte 28. januar sin avhandling «Aspects of the molecular biology of the green sulfur bacteria» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Bin Wu forsvarte 29. januar sin avhandling «The Applications of the Scalable Coherent Interface in Large Data Acquisition Systems in High Energy Physics» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Helen Korsmo forsvarer torsdag 30. januar kl. 13.00 i Lille fysiske auditorium, Blindern offentlig sin avhandling «Search for Exotic Resonances in the Reaction pp - ØØ in the Experiment PS202 at LEAR» for dr.scient.-graden. Cand.scient. Thomas Fredrik Hansen vil lørdag 1. januar kl. 10.15 i Auditorium 3, Biologibyggningen, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Adaptation, Phylogeny and the Comparative Method» for den filosofiske doktorgrad.


Forsiden Uniforum 02/97
Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere