Best blant 222

Forsiden Uniforum 02/97
Professor Johan Storm og hans forskningsgruppe har slått 221 andre søkere i kampen om EU-midler innen området hjerneforskning i EUs biomedisinske forskningsprogram: Biomed 2.

AV MARIT SCHULSTOK

­ Biomed 2, og spesielt området innen hjerneforskning, er et av EUs mest prestisjetunge forskningsprogram. Å gå til topps blant over 200 søkere er en bragd utenom det vanlige, sier EU-rådgiver Jan Erik Grindheim ved Forskningsadministrativ avdeling, Universitetet i Oslo.

Johan Storm er professor ved Nevrofysiologisk institutt, og han er koordinator for dette etter hvert EU-finansierte prosjektet, som tar sikte på å utforske BK ionekanaler - en type molekyler som kan være viktige for å begrense skader på hjernecellene ved påkjenninger som hjerneslag og epilepsi.

­ Det er klart det er en kjempehjelp med disse EU-midlene. Nå kan vi ansette en forsker på heltid i dette prosjektet, og vi får driftsmidler som vil bidra vesentlig til gjennomføringen, sier en glad Johan Storm, som fikk nyheten for kort tid siden.

TOPPEKSPERTER PÅ HVERT SITT FELT

­ Hvorfor tror du deres prosjekt ble vinneren?

­ For det første må juryen ha ment at dette er et lovende prosjekt med en god forskningsidé. Selv om dette arbeidet i utgangspunktet vil være grunnforskning, kan resultatene også komme til nytte i anvendt forskning. For det andre brukte jeg lang tid på å finne de rette samarbeidspartnerne. Hver av de 222 søkerne består av et nettverk av europeiske forskningsgrupper. Jeg har funnet fram til toppeksperter på hvert sitt felt som utfyller hverandre med hensyn til kompetanse. Vi har forskningspartnere både i Tyskland, Østerrike, Danmark og Norge.

Johan Storm har siden 1981 på heltid forsket på hjernen, og da spesielt på aktiviteten i de enkelte hjernecellene - hvordan de elektriske signalene i cellene dannes og reguleres.

MINSKE SKADER PÅ HJERNECELLENE

Prosjektet går ut på å undersøke funksjonene til en spesiell type molekyler i hjernen. De kan trolig virke som en «nødbrems» for å hindre at hjernecellene skades og dør under ekstreme påkjenninger som for eksempel hjerneslag eller epilepsi. Molekylene kalles BK-ionekanaler og kan reguleres og påvirkes både av naturlige signaler i hjernen og av farmakologiske midler. Dersom prosjektet lykkes, kan det få store konsekvenser både for dem som blir offer for hjernecelleskader og for utviklingen av nye medisiner for framtidige generasjoner.

FLINKESTE GUTT I EU-KLASSEN: Det er en glad Johan Storm ved Nevrofysiologisk institutt som nå kan motta EU-midler til sitt treårige prosjekt om molekyler som forhåpentligvis kan begrense skader på hjerneceller ved hjerneslag eller epilepsi. (Foto: Xenia Isaksen)


Forsiden Uniforum 02/97
Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere