Klassisk dannelse på nettet

Forsiden Uniforum 02/97
En slags utvidet «Sofies verden» er samlet på Internett. Lars Egidius Helle og Lars Unneberg ved Institutt for kulturstudier har nylig lagt ut en utførlig oversikt over idéhistorien. De har vist vei for hvilke nye muligheter Universitetet i Oslo har for å profilere sin kompetanse.

AV MARIT SCHULSTOK

Ariadne er prosjektet kalt, og er ett av de første i sitt slag som er lagt ut på Internett i Norge. Ariadne inneholder over hundre artikler skrevet spesielt for dette foretagendet. Alle som har tilgang til Internett, i Australia så vel som i Norge, kan surfe seg gjennom idéhistorien, lese Sokrates' forsvarstale i sin helhet, jobbe seg gjennom godkjente hovedfagsarbeider og få med seg pensum på idéhistorie grunnfag - og mye annet.

KOMPETANSEPROFILERING

­ Det er all grunn til å berømme Unneberg og Egidius Helle for innsatsen de har lagt ned. Det hele er svært dyktig gjort, og bør være et forbilde for andre faglige miljøer på universitetet. Med dette prosjektet har alle universitetets tre søyler blitt ivaretatt. Det er til god hjelp i utdanningen for studenter på alle nivåer, det fremmer forskningen, og det er en ny måte å formidle hva Universitetet i Oslo står for. Slik kan kompetansen som skjuler seg på forskjellige institutter etter hvert bli lettere tilgjengelig for allmennheten, sier Arnt Sommerlund, web-redaktør ved Informasjonsavdelingen.

­ Hvordan kan man oppmuntre til slike prosjekter sentralt på universitetet?

­ Dette har de tatt initiativ til helt på egen hånd, uten annen hjelp fra sentralt hold enn en viss pengestøtte fra IT-faglig råd. Som web-redaktør vil jeg se nærmere på hvordan vi i framtiden kan støtte liknende prosjekter. I utgangspunktet kan vi hjelpe til med rådgivning, selve arbeidet må gjøres ved de forskjellige enhetene. Universitetet må se nærmere på hvordan det kan hjelpe slike prosjekter finansielt i framtiden.

DEN RØDE TRÅDEN

Lars Egidius Helle og Lars Unneberg er hovedfagsstudenter ved Institutt for kulturstudier. De tok initiativet og fikk etter hvert med hjelp av andre skaffet til veie midler til å gjennomføre prosjektet.

­ Det har vært litt av et kjør de siste månedene, sier de to som har brukt de siste to-tre månedene på selve arbeidet med å bearbeide og legge inn stoffet på Internett.

­ Ariadne var en kretisk prinsesse som for 2500 år siden reddet kjæresten sin ut av en labyrint ved hjelp av en rød tråd. I dag blir navnet hennes brukt i den gode idéhistoriske tjeneste, som en kulturhistorisk tråd gjennom historien.

HUMANISTER PÅ NETTET

­ Til nå har nettet stort sett handlet om teknologi, skrevet av dem som har behersket programmering: teknologene selv. Nå er det på tide at humanistene fyller det med innhold og setter formidlingen av den klassiske dannelseshistorien i sentrum. Etter «Sofies verden» kan det være stort behov for kunnskap av denne typen også utenfor universitetet, sier Unneberg og Egidius Helle.

Ariadne er nemlig dels tenkt som kulturformidling og dels som et støttesystem for fagets studenter. Den inneholder informasjon om faget på grunnfags-, mellomfags- og hovedfagsnivå, med lenker til generell studieinformasjon. Den gir deg en enkel oversikt over faget, hvor du kan klikke deg fram til mer inngående tekster og originaltekster av for eksempel Dante. Dessuten er det åpnet for et diskusjonsforum for studenter og andre interesserte.

Ønsker du å se nærmere på for eksempel wienerkulturen eller romantikken, bør du prøve: http://www.hf.uio.no/iks/ariadne/

IDÉHISTORISK TRÅD: Hovedfagsstudentene Lars Unneberg og Lars Egidius Helle er svært fornøyd med det idéhistoriske prosjektet, Ariadne, de nå har lagt inn på Internett. (Foto: Kirsten Faustino)


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere