Handlingsplan for inneklimaet

Forsiden Uniforum 02/97
I mange år har Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen mottatt klager på dårlig inneklima på Blindern. I løpet av 1997 skal det utarbeides en handlingsplan for å bedre på situasjonen.

AV MARIT SCHULSTOK

­ Vi ønsker å utarbeide en langsiktig og gjennomarbeidet handlingsplan for hele bygningsmassen på Blindern, for å gjøre noe mer enn sporadiske og utilstrekkelige forsøk på å bedre inneklimaet for de ansatte, sier sjefen for Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS), Odd Bjørnstad.

ALLE BYGNINGENE UNDERSØKES

HMS har i samarbeid med Teknisk avdeling og en ekstern konsulent gått i gang med å utarbeide et prosjekt. For det første ønsker de å dokumentere inneklimaforholdene ved hele bygningsmassen ved universitetet ved å undersøke «representanter» for hver bygningstype. I løpet av høsten 1997 skal det så utarbeides en handlingsplan.

Fra de ansatte ved Eilert Sundts hus har klagene lenge vært spesielt hårdnakkede. Derfor har det allerede vært gjort visse undersøkelser av inneklimaet der.

­ De tekniske, bygningsmessige sidene ved inneklimaet i Eilert Sundts hus var ikke så verst. Det ser ut til at det snarere er for dårlig styringsmuligheter med varmesystemet. Det blir ofte for varmt i noen deler av bygningen og for kaldt andre deler, sier Bjørnstad.

LUFT OFTE

­ Bygningene på Blindern ble reist i en tid hvor man visste lite om inneklimaet, og hvor dette dessuten hadde lav prioritet, og det sliter vi med i dag. Nå er det på tide å ta en grundig gjennomgang av alle bygningene og nøye vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes. Planen er å se på hvordan forholdene fungerer i dag, for eksempel hvordan ventilasjonsanleggene blir kjørt. Deretter vil vi ta stilling til om det er nødvendig med omgripende utskiftninger av for eksempel ventilasjonsanleggene. Dessuten ønsker vi å gjøre brukerne, det vil si ansatte ved universitetet, bevisste på hva de selv kan gjøre for å få et bedre inneklima.

Og ifølge Bjørnstad er det mye brukerne selv kan gjøre:

­ Luft ofte. Der det finnes temperaturmålere som fungerer, sett ned temperaturen noen hakk. Sørg for å ha rene flater, for eksempel er det lurt å rydde plass på kontorpulten slik at rengjøringspersonalet kommer til. Og bruk solavskjermingen flittig, oppfordrer han.

GODT INNEKLIMA: Sjefen ved Helse-, miljø- og sikkerhetsavdelingen (HMS), Odd Bjørnstad, anbefaler alle å sette temperaturen på kontoret ned noen hakk, lufte ofte og sørge for å rydde skrivebordet. (Foto: Xenia Isaksen)


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere