Stadig søkende og 85 år ung

Forsiden Uniforum 02/97
­ Jeg har ønsket å være en motvekt til min mor. Hun var svært usaklig med fastspikrede meninger. Selv har jeg alltid likt å stå overfor folk som mener noe helt annet enn meg. Jeg tror sterkt på kommunikasjon mellom mennesker.

AV GRO LIEN GARBO

Det sa professor, filosof, miljøforkjemper, fjellklatrer og 85-årsjubilant Arne Næss på en tilstelning på Senter for utvikling og miljø i anledning av hans fødselsdag.

­ Tilstanden i verden i dag er slik at man må ta del i de store spørsmål understreket Næss og viste til Spinoza: «Den som er aktiv, den blir glad».

Ordene synes å passe godt på jubilanten selv. I anledning av fødselsdagen er det laget et 500 siders festskrift, og ifølge redaktør, forsker Nina Witoszek, er Arne Næss' krangler og debatter de siste 20 årene relativt godt dekket.

Hun karakteriserte jubilanten som svært unorsk. «Han oppdager og gjenoppdager stadig nye spørsmål og har aldri forlatt den mytiske dimensjonen.»

Rektor Lucy Smith understreket at Arne Næss er av de mest betydningsfulle åndspersoner etter den 2. vedenskrig. Noe beskjemmet innrømmet hun at hun selv aldri hadde tatt seg tid til å gå på forelesningene hans da hun tok examen philosophicum, noe hun angret på i ettertid.

­ Jeg var hele tiden en avstandsbeundrer av deg, sa hun henvendt til jubilanten. ­ På grunn av din intellektuelle kapasitet, dine sportslige prestasjoner og jeg må nok også ta med ­ ditt utseende, sa rektor, til en hoderystende Næss. Hun fortalte at hun som student hadde en venninne som nesten besvimte første gang hun Arne Næss.

LYTTENDE MOTDEBATTANT

Fylkesmann Kåre Willoch gratulerte jubilanten «i egenskap av å være eldste student i forsamlingen». Han berømmet Arne Næss som motdebattant, med et skjevt blikk til SV-leder Erik Solheim, som også var blant gratulantene.

­ Som motdebattant er Arne Næss helt usedvanlig. Han hører jo etter det man sier, sa Willoch.

Han understreket at Arne Næss ar bidratt sterkt til å hjelpe folk til å oppdage de virkelige verdier.

­ En sunn glede er ikke en glede på bekostning av andre. Vi har et ansvar for universet rundt oss, sa Willoch, som var sterkt bekymret over at materielle verdier synes å bli stadig viktigere for folk.

Erik Solheim framhevet internasjonalisten Arne Næss og overrakte ham et gratulasjonsbrev fra en av Indias fremste intellektuelle, som er en beundrer av Næss.

­ Kanskje er det fordi indisk filosofi har mer rom for tvilen, at du har vært så opptatt av den, sa Solheim mens Næss nikket bekreftende. SV-lederen hadde lest i avisen at Næss nå la press på examen philosophicum for å få inn indisk og kinesisk filosofi på pensum, og han meldte seg som medlem i pressgruppen. Solheim mente at det bør være et fundament for flere enn Næss «å bli rikest mulig for minst mulig penger».

Jubilanten vakte munterhet i forsamlingen da han takket for de fine ordene.

­ Da jeg var ung, sa folk: «Tenk hva Arne Næss får til som er så ung.» Nå sier de: «Tenk hva Arne Næss får til som er så gammel.»

85-årsjubilanten Arne Næss taler til lydhøre beundere: Lucy Smith, Kåre Willoch og Erik Solheim. (Foto: Gro Lien Garbo)


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere