Framtiden for Effektiviseringsprosjektet

Forsiden Uniforum 02/97
Som de fleste kanskje vet, har Effektiviseringsprosjektet tatt lenger tid enn planlagt. Slik ser den nye framdriftsplanen ut:

Fram til kollegiemøtet 11. februar skal styringsgruppen gjøre klart sitt forslag til effektivisering av universitetet. Deretter skal dette forslaget sendes ut på høring som skal vare til og med uke 16, altså til midt i april. Fram til sommerferien skal høringsuttalelsene behandles av styringsgruppen, universitetsdirektøren og fagforeningene, og 25. august skal Kollegiet vedta rammene for effektiviseringen.

Deretter skal fakultetene bruke elleve uker på å finne ut hvordan omstillingen skal foregå i detalj, og på kollegiemøtet 9. desember skal detaljplanene for effektiviseringen vedtas. Først i 1998 begynner gjennomføringen av effektiviseringstiltakene.

Effektiviseringsprosjektet skal også vurdere antall og sammensetning av styrer og råd på universitetet. Forslaget til styringsordning skal være på høring ut februar i år og vil bli vedtatt av Kollegiet 8. april.


Forsiden Uniforum 02/97

Publisert 3. feb. 1997 08:44 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere