Usikker skjebne for nybygg på Tullinløkka

Uniforum 01/97
Et nytt byråd har overtatt i Oslo kommune. Hvilke konsekvenser får dette for rehabiliteringen av Historisk museum og nybygget som er planlagt på Tullinløkka? Universitetsledelsen frykter at de må begynne fra nytt av med å overbevise om at dette prosjektet er viktig.

AV MARGARETH B. BENTSEN

­ Jeg regner med at Historisk museum får sitt tilbygg, men vi er litt urolige. Saken har lenge vært til behandling i Oslo kommune. Det gamle byrådet rakk ikke å beslutte noe om saken. Jeg håper at vi ikke må begynne forfra igjen, sier rektor Lucy Smith.

Det har vært en del motstand mot bygget, noe rektor synes er uforståelig. Enkelte har hevdet at det er uheldig å bygge igjen noe av rommet mellom Historisk museum og Nasjonalgalleriet. Rektor er ikke enig med dem:

­ Vi er fornøyd med vinnerutkastet. Plassen foran bygningskomplekset blir større enn universitetsplassen på Karl Johan. Hele området blir mye finere, sier hun.

PREKæR SITUASJON

Hun synes det er på tide at Historisk museum får bedre og større lokaler.

­ Både Nasjonalgalleriet og Historisk museum har i en årrekke slitt med få kontorplasser, liten lagerkapasitet og dårlige utstillingsfasiliteteter. Museene har ikke stått på i samme grad som mange andre har gjort, og er derfor blitt forsømt. Hvis vi nå får nei til nybygg på Tullinløkka, har vi ikke noen annen tomt for Historisk museum. Konsekvensen er at parkeringsplassen blir liggende som i dag og forholdene for Historisk museum og Nasjonalgalleriet bare blir dårligere og dårligere, mener Smith.

I kollegiemøtet 10. desember i fjor vedtok universitetet å prioritere nybygg på Tullinløkka og rehabilitering av Historisk museum på budsjettet for 1998. Studentenes representanter ønsket imidlertid å prioritere velferdsbygg for studentene framfor nybygget på Tullinløkka. Studentene driver nå aktiv lobbying for å få gjennomslag for et slikt bygg.

­ Hvorfor vil du prioritere Tullinløkka framfor studentenes velferdsbygg?

­ Det har alltid vært museenes skjebne at de blir stilt opp mot lesesaler, undervisningsrom eller andre formål. Vi må nå vise at vi tar museene på alvor ved å gi dem rimelige vilkår, understreker rektor.

STATUS

Arkitektkonkurransen er gjennomført. Nå skal reguleringsplanen behandles i byutviklingskomiteen og deretter i bystyret i Oslo kommune. Nå blir det viktig å overbevise de nye byrådene for kultur og byutvikling, mener Egil Mikkelsen, som er leder av Universitetets oldsaksamling.

Det er et sunnhetstegn for universitetet at de har satt Tullinløkka øverst på sin prioriteringsliste for 1998. Det viser at institusjonen tar ansvar for sine museer, sier han. Også Statsbygg gjør ifølge Mikkelsen det de kan for å holde saken varm.

­ Neste skritt blir å få overtalt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om at det er viktig å få til et nybygg og rehabilitering av museet. Det er ikke lenge siden departementet overtok universitetsmuseene fra Kulturdepartementet. De må venne seg til å ha ansvaret, mener han.

Det var kulturminister Åse Kleveland og Kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes som var pådrivere for å få til nybygget og rehabiliteringen av Nasjonalgalleriet og Historisk museum. Nå er deres plasser overtatt av andre

Det er mulig at planleggingsminister Bendik Rugaas skal ha et ansvar for større statlige byggesaker.

­ Rugaas vil sikkert ha stor forståelse for våre behov, sier Mikkelsen.

I DAG: Parkeringsplassen på Tullinløkka er midlertidig. Den er et utslag av en langvarig sak, som handler om nybygg for Historisk museum og Nasjonalgalleriet. (Foto: Ståle Skogstad)


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere