Småstoff

Uniforum 01/97

Hold for ørene - det sprenges!

Pris til unge forskere

Pris for studieresultater

HF-pris til musikkprofessor

Bok om å studere i utlandet

Veksthus-tur til Nice

Frister Uniforum

Nygresk i Oslo

Universitetet i Hebron gjenåpnet


Hold for ørene - det sprenges!

Grunnarbeidene i forbindelse med bygginga av det nye Universitetsbiblioteket pågår for fullt.

Sprengningstidene er kl 14.00, 16.00 og 18.00.

Sprengningene vil bli varslet med sirene. Tidspunktet for sprengning kan variere med pluss-minus en halv time i forhold til de oppsatte tidene.

Pris til unge forskere

Cand.scient. Pål Dahle og cand.scient. Jørund Houg er tildelt Nycomeds Pris til Unge Forskere 1995-96. Prisen tildeles doktorgradsstudenter ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, på grunnlag av fremragende resultater i hovedfagsstudiet. Prisbeløpet fra Hafslund Nycomed er på
20 000 kroner totalt, det vil si 10 000 kroner på hver.

Jørund Houg, f.28.02.68, tok hovedfag i organisk kjemi i januar 1996 med professorene Kjell Undheim og Tore Benneche som veiledere. Hovedoppgaven hadde tittelen «Syntese av 2-[[alpha]]-C-karbosubstituerte uridiner», og presenterte nye metoder for forandringer av DNA-«byggeklosser» (nukleosider). Slike såkalte modifiserte nukleosider er blant annet interessante i utviklingen av antiviruspreparater. Karakter hovedoppgaven: 1.1.

Pål Dahle, f. 15.05.70, tok hovedfag i teoretisk kjemi i mai 1996 med professor Trygve Helgaker som veileder. Hovedoppgaven hadde tittelen «Beregning av store molekylers egenskaper ved hjelp av parallelle metoder» og gikk ut på å studere store molekylers egenskaper ved hjelp av kvantekjemiske ab initio beregninger. Det sentrale var å finne ut hvordan disse molekylene påvirkes av magnetfelt eller frekvensavhengige elektriske felt som for eksempel lys, og om graden av påvirkning har sammenheng med molekylenes struktur. Hovedoppgaven ble bedømt til karakteren 1.2.

Pris for studieresultater

Elisabeth Strålberg er tildelt Norsk Hydros Pris for Fremragende Studieresultater 1995-96. Prisen tildeles studenter ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, på grunnlag av deres prestasjoner i kjemiemner som inngår i laveregradsstudiene. Prisbeløpet er på 20 000 kroner. Elisabeth Strålberg, f. 21.06.72, startet sine studier ved Universitetet i Oslo høstsemestret 1992. De påfølgende semestre avla hun eksamener med meget bra resultater i kjemi, matematikk og fysikk. Gjennomsnittskarakteren for emnegruppen i kjemi (grunnfag) er 1.38. Elisabeth Strålberg arbeider for tiden med sin hovedfagsoppgave innen kjernekjemi med professor Einar Hagebø som veileder. Oppgaven innebærer blant annet eksperimenter ved CERN. I fritiden spiller hun førstefiolin i Universitetets symfoniorkester.

HF-pris til musikkprofessor

Den årlige formidlingsprisen som deles ut ved Det historisk-filosofiske fakultet, gikk for 1996 til professor i musikkvitenskap, Jon-Roar Bjørkvold. Bjørkvold disputerte i 1981 på avhandlingen «Den spontane barnesangen - vårt musikalske morsmål». I 1989 fulgte han opp med boka «Det musiske menneske», som nå utkommer i femte reviderte utgave. Boka er oversatt og utgitt på svensk, dansk, nederlandsk og engelsk, og vil i nær fremtid foreligge også på kinesisk. En japansk utgivelse er under drøfting.

Bjørkvold har også ført en utstrakt foredragsvirksomhet for ulike publikumsgrupper, fra fylkestinget i Aust-Agder til Universitetet i Shanghai. Han har deltatt i en rekke radio- og TV-programmer. I 1995 produserte han dokumentarfilmen «Når øyeblikket synger. Om det musiske menneske - med Afrika som speil». Filmen er oversatt til engelsk, fransk, spansk og portugisisk, og skal vises i ulike land i hele verden, blant annet i regi av UD/NORAD.

Bok om å studere i utlandet

Tano Aschehoug har nå utgitt Å studere i utlandet som er skrevet av Tord Hegseth. I dag studerer over 10 000 nordmenn i utlandet, enten det er ved et universitet i Storbritannia eller i Frankrike eller det er et språkkurs i Spania. Og antallet utenlandsstudenter øker. Å studere i utlandet er en håndbok for studenter som ønsker eller vurderer å studere i utlandet. I boken finnes all vesentlig informasjon om ulike utenlandsstudier, hvilke studieretninger som finnes i hvilke land, hvordan man går fram for å søke om studieplass, finansiering og økonomi, forsikringer, bomuligheter, oppholdstillatelse, språk, nyttige adresser osv. Tidligere utenlandsstudenter gir også gode råd og tips om det å studere utenfor Norges grenser.

Veksthus-tur til Nice

Planleggingen av et nytt stort veksthus på Tøyen førte deler av ledelsen ved universitetet og Oslo kommune på tur til Stockholm og Nice i Frankrike like før jul. Målet med reisen var å få nye ideer til veksthuset.

­ Både Bergianska Trädgården og Phoenix i Nice er nye moderne veksthus.Vi ønsket å se på driften av disse. Klarer vi få til noe liknende vil dette bli en faglig ressurs for universitetet og en flott attraksjon for byen, forteller assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Det er fortsatt ikke klart om Tøyen kommer til å få nytt veksthus. Oslo kommune skal ta stilling til reguleringsplanen for Tøyen Kulturpark til sommeren. Først når tomtespørsmålet for veksthuset er avklart, kan universitetet for alvor begynne arbeidet med å få til en ekstern finansiering. FLOTT ATTRAKSJON: Veksthuset Phoenix i Nice var både stort og vakkert. På reisen var blant annet rektor Lucy Smith, Ida Fossum Tønnesen, forhenværende byråd i Oslo kommune Harald Bekken og assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien..

Frister Uniforum

Frister det å sende et innlegg til Uniforum? I så fall kan det lønne seg å huske våre frister. Uniforum kommer annenhver torsdag, og siste frist for innlegg er fredagen i uka før. Denne vårens frister blir altså slik:

Til nummer 2: 24. januar

Til nummer 3: 7. februar

Til nummer 4: 21. februar

Til nummer 5: 7. mars

Til nummer 6: 4. april

Til nummer 7: 18. april

Til nummer 8: 9. mai

Til nummer 9: 23. mai

Til nummer 10: 6. juni

Det kan bli endringer i planen, men øverst på baksiden av hvert nummer vil du alltid finne fristen for neste utgave. 

Nygresk i Oslo

Så langt har klassisk gresk vært det eneste tilbud til studenter med interesse for gresk språk. Men nå kan man for første gang ved et norsk universitet få studere språket slik det brukes i dagens Hellas. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet melder at grunnfag, mellomfag og hovedfag i nygresk skal opprettes ved Universitetet i Oslo. Dermed dekkes ett av de siste større europeiske nasjonalspråk der det hittil har manglet studietilbud i Norge.

Universitetet i Hebron gjenåpnet

Universitetet i Hebron på Vestbredden ble nylig gjenåpnet etter å ha vært stengt av israelske myndigheter siden i mars i fjor. Universitetet i Hebron er et av Universitetet i Oslos palestinske samarbeidsuniversiteter. Studentene ved universitetet gjennomførte kraftige protestaksjoner mot den 10 måneder lange stengningen før universitetet ble gjenåpnet.

­ Vi er fornøyd med endelig å komme i gang igjen. Vi har tapt altfor mye tid, sier leder for Det naturvitenskapelige institutt og visedirektør for forskning og utvikling ved Universitetet i Hebron, Awni Khatib til Uniforum. Han understreker imidlertid at situasjonen i Hebron fortsatt er spent fordi gjennomføringen av avtalen om tilbaketrekking av israelske soldater fra byen stadig utsettes.


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere