KURS STIPEND

Uniforum 01/97

Dansekurs våren 1997

Velferdsutvalget arrangerer som vanlig sitt semesterkurs i moderne dans, det vil si et utvalg av standard og latinamerikanske danser. Kurset omfatter 10 kvelder i tiden fra 30. januar til 24. april og holdes i kantinen i Kjemibygningen, Nedre Blindern. Hver kursdag (torsdag) vil vare fra kl. 18.30 til 23.00 etter følgende oppdeling: Trinn 1: Nybegynnere kl. 18.30­20, trinn 2: Litt øvet kl. 20­21.30, trinn 3: Viderekomne kl. 21.30­23. Skriftlig påmelding sendes innen 20. januar til kursets hovedinstruktør: Trond Harr, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, pb. 1032, Blindern. Vennligst angi eksakt arbeidsadresse og telefonnr., og antyd om du er helt nybegynner, litt øvet eller viderekommen. Kurset koster kr. 200,- pr. person og er åpent for alle universitetsansatte og forskningsrådsansatte med arbeidsplass på Universitetet i Oslo + eventuell partner. Enkeltpersoner som melder seg, vil bli tatt opp i den utstrekning det søker like mange av hvert kjønn. Overtegnes kurset, plukkes deltakerne ut i den rekkefølge skriftlig, datert påmelding er mottatt. Velferdsutvalget oppfordrer alle til å friske opp sine dansekunnskaper, med tanke på senere deltakelse på Velferdsutvalgets og Idrettslagets festarrangementer som blir kunngjort i «Uniforum».

Velkommen!


Vitenskapelige stipend v/UiO

Søknader om stipend fra nedenstående fond og legater skrives på skjema som fås v/UNIFOR, pb. 1131 Blindern eller tlf. 22 85 94 70, fax 22 85 94 77 eller Det medisinske fakultet. Søknadsfrist: 15. februar 1997:

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme

Valborg Aschehougs legat

Signe og Albert Bergsmarkens fond

Elna og Gustav B. Bulls legat til fremme av kreftforskning og til kreftens bekjempelse, slått sammen med 'Fru dr. Ludvig Larsens legat til kreftens bekjempelse', 'Edith Arntzens gave' og 'Lilly Anna Johansens gave'

Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Nini og Robert Colletts fond

Sv. Dahls fond til forskning i patologi

Direktør dr.med. Hans Evensens legat

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Rolf Geir Gjertsens minnefond

Arne Ingels legat

Professor dr.med. Carl Sembs fond til medisinsk vitenskapelig forskning

J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, Joh. H. Andresens medisinske fond

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Fondet støtter viderekomne studenter og doktorgradsstudenter ved UiO til internasjonale studier på områdene humaniora og samfunnsfag, ikke til forberedelse til doktorgradsstudier. Stipendene tildeles i inntil tre år til særlig kvalifiserte studenter og skal bidra til å dekke bl.a. levekostnader, litteratur, reise- og studieavgifter og kan benyttes til studier i Norge eller i utlandet. Søknad på eget skjema som fås ved Studentkontoret, pb. 1072, 0316 Oslo. Søknadsfrist: 15. februar 1997.

HIFOs Aschehougs-stipend

Den norske historiske forening mottok i anledning av sitt 125-årsjubileum i 1994 en gave fra forlaget Aschehoug & Co, som fordeles med kr. 15 000 hvert år på 1­2 stipend. Søkere må være medlem av foreningen, og beløpet skal brukes til publisering av hovedfagsarbeidet i bokform eller bearbeiding av hovedopppgaven. Nærmere opplysninger: HIFO, Historisk institutt, pb. 1008 Blindern, 0315 Oslo. Søknadsfrist: 20. januar 1997.


Uniforum 01/97
Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere