Pris for «Kroppslighet og kristelighet»

Uniforum 01/97
Jenters opplevelse av kjønn og seksualitet i kristne tenåringsmiljøer er temaet for Åse Røthings hovedoppgave «Kroppslighet og kristelighet. Senter for kvinneforsknings tildelte like før jul Røthing prisen for beste hovedoppgave innen kvinneforskning i 1996.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Åse Røthing tok i fjor hovedfag i kristendomskunnskap ved Det teologiske fakultet.I den forbindelse har hun intervjuet 22 jenter i tyveårene med bakgrunn fra kristne tenåringsmiljøer, blant annet om deres grensesetting i forhold til kjæresten sin.

Røthing fokuserte på lederne i de kristne ungdomsmiljøene. Hun ønsket å finne ut hva slags syn på seksualitet det var de formidlet? Deres budskap var at samleie før ekteskap er synd fordi Gud og Bibelen sier det. De tok ikke utgangspunkt i hva som er riktig for den enkelte jente i forhold til henne selv eller kjæresten.

­ Det jeg synes er sentralt er at lederne snakker belærende om seksualitet. De åpner ikke for dialog. Ungdommene blir ikke inspirert til å ta ansvar for sitt seksualliv fordi lederne ikke viser tillit til deres etiske dømmekraft, sier Røthing.

JENTENES OPPLEVELSE AV NORMBRUDD

Hun undersøkte videre hvordan jentene satte ledernes normer i forhold til sitt eget seksualliv.

­ Fordi normene ble presentert som gudegitte, opplevde jentene at normbruddene deres avgjorde hvor kristne de var. Jentene i de noe mer radikale Ten Sing-miljøene hadde ikke nødvendigvis mer sex enn jentene i de mer restriktive skolelagsmiljøene. Men det var stor forskjell på hvordan de opplevde normbrudd. Jenter med restriktiv bakgrunn opplevde normbruddene som mer problematisk enn de som hadde fått mindre strenge impulser, forteller hun.

Jentenes måter å takle dette normbruddet på kunne ifølge Røthing deles i tre kategorier: 1 Selvstempling, 2. Bot og bedring og 3. Nytolkning av normene.

DE «Må» GIFTE SEG

Prevensjonsbruken til jentene eller deres partnere var et annet tema i avhandlingen.

­ Det hender at ungdommer i kristne miljøer «må» gifte seg fordi de er blitt gravide på grunn av manglende prevensjonsbruk. Dette blir av lederne i miljøene tatt som en bekreftelse på at de har syndet, og prevensjonsbruk blir ikke tatt opp som et legitimt tema. Å bruke prevensjon oppfattes som å legitimere syndig seksuell utfoldelse, sier hun.

MYE KROPP OG SEKSUALITET

Det var professor Hanne Haavind, avtroppende styreleder i Senter for kvinneforskning, som delte ut prisen. Hun satt i juryen sammen med forskerne Torill Steinfeld og Elisabeth Rogg. De seks hovedfagsoppgavene de hadde å velge mellom, var blitt nominert av sine veiledere eller andre. De fleste av disse handlet om kropp og seksualitet. Den eneste oppgaven som ikke handlet om dette, var en sammenliknende studie av dagsavisers anmeldelse av litteratur skrevet av kvinner i forhold til anmeldelser av litteratur skrevet av menn.

PRISVINNER: Åse Røthing mottok blomster og godord for sin hovedoppgave i kristendomskunnskap på Senter for kvinneforsknings Julegløgg-tilstelning. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere