KORT MØTE

Uniforum 01/97

Navn: Kyrre Eggen

Utdanning: Embetseksamen i jus

Tittel: Stipendiat

Ansatt ved: Institutt for rettsinformatikk

­ Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

­ Jeg jobber under professor Jon Bing, som skaper et kreativt og sosialt aktivt miljø rundt seg. Det skjer så mye. Nå skal han ha permisjon, og jeg håper vi klarer å bevare det gode miljøet.

­ Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

­ Jeg er først og fremst opptatt av det som skjer på mitt eget fakultet, Det juridiske. I fjor ble jusstudiet omorganisert. Jeg er litt skeptisk til den nye ordningen, men også spent på hvordan den vil fungere. Akkurat nå opplever vi en del overgangsproblemer med den nye ordningen.

­ Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

­ Jeg holder på med doktoravhandlingen min om vern av ytringsfriheten i norsk rett. Den dreier seg blant annet om medienes ytringsrett. I øyeblikket skriver jeg om Grunnlovens paragraf 100.

MBB

Kyrre Eggen ble den siste som Uniforum presenterer i spalten Kort møte, som faller bort fra neste nummer. Vi takker for velviljen til alle dere som har deltatt i stafetten!

RED


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere