HVA SKJER

Uniforum 01/97

Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i 1. etasje, Geologisk museum

2. februar: «Med hammer og kamera i Tanzania» v/førsteamanuensis Henning Dypvik, Institutt for geologi.

Paleontologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

26. januar: «Den gang Norge lå nær ekvator» v/professor David L. Bruton.

Zoologisk museum

Tid og sted: kl. 13 i museets 1. etasje

19. januar: «Ulv - folketro og fakta» v/amanuensis Inger Kristine Jensen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen onsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 12­15.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. januar: «Meteorologien ved vårt universitet. Utviklingen siden 1930-årene» v/professor emeritus Arnt Eliassen, Institutt for geofysikk.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

Arr.: Senter for høyere studier og DNVA

21. januar: «Why the wheels fall off the snowshoe hare cycle: the stress of being hunted in the Boreal Forest of Canada» v/professor Rudy Boonstra, Universitetet i Toronto.

28. januar: «Why do we say 'There's a bike in the shed' but not 'A bike is in the shed'» v/stipendiat Jarle Ebeling, UiO.

Det åpne sinn. Etikk ved slutten av det 20. århundre

Arr.: Senter for medisinsk etikk

Tid: onsdager kl. 14.15­16

Sted: Møterom 4 (lysgården), Forskningsparken

Datoer: 29. januar, 5. og 19. februar, 19. mars og 2. 16. og. 23. april.

Hovedtema er å bidra til en kritisk og konstruktiv forståelse av den teoretiske moralfilosofis legitime oppgaver og funksjoner i den anvendte etikks tidsalder. Interesserte kan få plan for seminarene hos LIll Røhn. tlf. 22 95 87 84.

Tverrfaglig seminar i humanistisk kjønnsforskning

Tid: torsdager kl. 14.15­16

Sted: Sem.rom 411, P.A. Munchs hus, Blindern

23. januar: «Religionsvitenskapelig kvinne- og kjønnsforskning i dag, en oversikt» v/Kari Elisabeth Børresen, Institutt for kulturstudier.

30. januar: «Dantes Beatrice» v/Tor Torhaug, Klassisk og romansk institutt.

Et nytt syn på jordens utvikling

er tittelen på en gjesteforelesning som holdes av professor Karsten Storetvedt, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen fredag 24. januar kl. 10.15 i Rom 304, Institutt for teoretisk astrofysikk, Nedre Blindern.

Kvalitet 97 i kommuner, landsting och stat

med tittel «Upprop til förnyare och forskare» er en konferanse/messe i Göteborg 18.­20. november 1997. Arrangører er Bohuslandstinget, Göteborgs stad og Statens förnyelsesfond i samarbeid med bl.a. Handelshögskolan v/Göteborgs universitet. Nærmere opplysninger: Programsekretariatet: Kvalitet 97, S-404 82 Göteborg, tlf. 031-61 10 66, fax 031-13 86 50, E-post: kvalitet97@sk.goteborg.se

Hva er god forskning?

er temaet for et halvdags symposium som arrangeres i anledning av Medinnovas 10-årsjubileum mandag 10. februar kl. 12­18 i Store Auditoriet, Rikshospitalet. Forelesere og innledere fra inn- og utland vil fokusere på «Hvordan skal forskningsbyråkrater og medlemmer av forskningsutvalg klare å følge med i de enkelte fagområder og derved kunne gjøre de riktige prioriteringer?», «Finnes det klare kriterier for hva som kjennetegner god forskning og gode forskningsmiljøer?» og «Klarer man å plukke ut den beste forskningen når man gir støtte?» Nærmere opplysninger: Medinnova SF, tlf. 22 86 83 96, fax 22 86 84 95.
Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere