Hjemkomstdag for lærerne

Uniforum 01/97
­ Etter- og videreutdanning er ett av satsingsområdene til Jagland-regjeringen. Universitetet i Oslo må finne sin plass i dette. Strategien er ikke klarlagt ennå. Men hvis jeg skulle foreslå den gruppen som burde prioriteres, ville jeg velge lærerne, fordi de bare har denne ene dagen i året, sa rektor Lucy Smith i sin velkomsttale på Faglig-pedagogisk dag 3. januar.

AV MARGARETH BREDAL BENTSEN

Lucy Smith viste til at i USA arrangerer universitetene Home Coming Day eller Home Coming Week. Der kan kandidater få faglig påfyll, oppleve gjensyn med sitt eget universitet og treffe igjen gamle venner. Det eneste Universitetet i Oslo tilbyr sine tidligere kandidater, er Faglig-pedagogisk dag. Det var de kandidatene som var blitt lærere hun hadde i tankene. Både medisinere, teologer og jurister fikk kunne etterutdanne seg ved sine fakulteter.

DIALOG ELLER DOMINANS I KLASSEROMMET

Temaet for åpningsarrangementet var «Haldningar til andre sin kunnskap». Blant innslagene var et foredrag av professor Stein Bråten. Han viste til filosofiens historie, Aristoteles og Leibniz, og demonstrerte hvordan man kan la seg underkaste en annen modell fullstendig og undertrykke sine egne erfaringer.

­ Barn må få komme med sine erfaringer. Zahri fra landsbygda i India og Guri fra landsbygda i Norge må få komme med sine kunnskaper i byklassen. Det kan læreren gjøre ved at han åpner for en sammenlikning av deres erfaringer og bybarnas erfaringer med økologi. Da får læreren i gang en diskurs, i stedet for at Guri og Zahri underkaster seg de andres verden, sa Bråthen.

MODERAT OPPMøTE På ARRANGEMENTET

Oppmøtet på Faglig-pedagogisk dag var ikke dårlig, men mindre enn det pleier å være.

­ Inntrykket er at det var færre lærere på åpningen og på universitetsområdet enn ellers, sier Tore Klepsvik som er sekretær i Komiteen for faglig-pedagogisk dag.

Han tror det kan skyldes at arrangementet er lagt til en uheldig dato. De som holder forelesninger på arrangementet eller planlegger det, må ofre av juleferien sin. Det går ut over inspirasjonen og godviljen deres.

­ Grunnen til at vi må legge Faglig-pedagogisk dag til en slik dato, er at arbeidstidsavtalen for lærere krever at arrangementet legges til slutten eller begynnelsen av en ferie, sier han.

De fleste skolene har planleggingsdag 3. januar. På denne måten slipper de å gi elevene fri eller å finne vikarer for lærerne, noe som koster mye penger.

Klepsvik mener Faglig-pedagogisk dag bør legges seinere i semestret, slik det har vært før.

­ Kanskje bør dessuten hele arrangementet fornyes. Det har gått i de samme sporene i tolv år, sier han.

Rektor Lucy Smith taler til lærerne som kom for å få faglig påfyll på Faglig-pedagogisk dag 1997. (Foto: Xenia Isaksen)


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere