En gjetergutt med doktorgrad

Uniforum 01/97
Peter Gufu Oba fra Kenya var fjorten år da han ble sendt på skole første gang. Nå har han nylig disputert ved Universitetet i Oslo.

AV MARIT SCHULSTOK

­ Ja, jeg er meget godt fornøyd med disputasen. Det er lettere å forsvare enn å skrive en doktoravhandling, svarer Gufu Oba på spørsmål om han er lettet etter en vel overstått dr. philos-disputas.

Gufu Oba ble sendt på skole av sin far først da han fylte fjorten år. Fram til det hadde han lært seg alt som var verdt å vite om gjeting av budskap. Hans familie er boranere, en etnisk gruppe bosatt for det meste i Sør-Etiopia og Nord-Kenya, som tradisjonelt har drevet med gjeting.

ØKOLOGISK GJETERVIRKSOMHET

Doktoravhandlingen handler nettopp om gjetervirksomhet, og det i et økologisk perspektiv. For ham er det viktig med tradisjonen. Gjetervirksomheten er blitt sett på som uøkologisk, men Gufu Oba har nå bevist det motsatte. I elleve år har han forsket på gjeterfolket turkanerne, bosatt i Nord-Kenya, som har mye til felles med hans eget folk boranerne. Området har vært rammet av tørke og hungerkatastrofer gjennom 1970- og 80-årene.

Arbeidet ble finansiert av NORAD som del av et større UNESCO-program fra 1986 til 1990. Etter det diplomatiske bruddet mellom Kenya og Norge i 1990, ble forskningsmidlene til Gufu Oba etter hvert kuttet ut. Professor Stenseth ved Biologisk institutt hjalp med å skaffe penger til veie slik at Gufu Oba kunnet jobbe med doktoravhandlingen ved Christian Michelsens Institutt i Bergen og Universitetet i Oslo, med Stenseth som veileder. Etter ett års tid fikk han midler fra Utenriksdepartementet.

SOLSKINNSHISTORIE

­ Dette er en riktig solskinnshistorie, sier Stenseth og berømmer sin kandidat for en god doktoravhandling.

­ Jeg traff Gufu Oba første gang på studietur i Kenya i 1986. Jeg var løselig tilknyttet UNESCO-programmet han jobbet med. Det hele gikk av seg selv, helt til NORAD trakk tilbake midlene til Obas doktorarbeid. Jeg synes dette var verdifull forskning, og fikk hjulpet Gufu Oba med midler til å fullføre doktoravhandlingen.

Nå ønsker Peter Gufu Oba å fortsette på et postdoc.-program ved Universitetet i Oslo, og han vil takke alle som har hjulpet ham med arbeidet så langt. Muligens vil det også bli satt i gang prosjekter i Kenya på bakgrunn av Gufu Obas forskningsresultater. Mer kan veileder og kandidat ikke si, foreløpig.

FERSK DOKTORAND: Med god hjelp fra professor i biologi, Nils Christian Stenseth (til høyre), har Peter Gufu Oba fra Kenya nylig avlagt doktorgraden ved Universitetet i Oslo. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere