Felles struktur for førstesemesterstudier

Uniforum 01/97
Tidligere har eksamen philosophicum gitt fem, sju eller ti vekttall, avhengig av hvor i landet man tar faget. En ny felles normering på fem vekttall samsvarer godt med den nye førstesemesterordningen ved Universitetet i Oslo (UiO).

AV MARIANNE TøNNESSEN

I høst ble et nytt førstesemesterstudium innført ved UiO. Dette studiet består av fem vekttall ex.phil og fem vekttall ex.fac. (examen facultatum).

Nå går universitetene og høgskolene inn for å samordne ex.phil. slik at den utgjør fem vekttall over hele landet fra og med høsten 1998. Universitetene går også inn for å organisere et fem vekttall påbyggingsstudium for de fleste studier i tillegg til ex.phil. for å få et helt førstesemesterstudium.

En arbeidsgruppe ledet av universitetslektor Kolbein Brede ved UiO har laget en innstilling om omfang og normering av ex.phil. Denne innstillingen har vært på høring til universitetene og høgskolene, der det er en bred enighet om at examen philosophicum bør være obligatorisk i en cand.mag.-grad ­ også ved høgskolene, og at den bør tas så tidlig som mulig i studiet. Ex.phil. anbefales også for profesjonsutdanningene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.

ENIGHET OM NORMERINGEN: Ex.phil.-kunnskapene om Platon og Aristoteles skal normeres likt over hele landet. (maleri: Rafael)


Uniforum 01/97

Publisert 17. jan. 1997 10:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere