Tettere samarbeid mellom UiO og SiO

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Universitetet i Oslo (UiO) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) skal samarbeide tettere. Det er konsekvensen av forslaget til ny lov om studentsamskipnader.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

I forslaget går det frem at alle institusjoner som gir høyere utdanning skal være tilknyttet en studentsamskipnad, som skal ha det operative ansvar og utføre velferdsoppgaver myntet på studentene. Ved UiO vil dette merkes ved at utdanningsinstitusjonen vil få mer ansvar for å lage strategiske planer for studentvelferden.

­ Sammen med SiO skal vi ha ansvaret for studentvelferden. Dette ansvaret er forsterket i forhold til tidligere lov. Det understrekes at når universitetet behandler saker i Kollegiet som vedrører studentsamskipnadens virksomhet, skal SiOs styre varsles. SiOs leder får fullmakt til å møte og stille forslag i Kollegiet i slike saker, sier studiedirektør Toril Johansson. Dermed får SiO en større innsynsrett i saker som har med studentenes situasjon å gjøre.

Forslaget gir rammene for et tettere samarbeid, men samordningen betyr ikke mer penger i kassa.

­ SiO og UiO arbeider mot samme mål, og med et enda bedre samarbeid kan vi nok utnytte ressursene bedre, sier Johansson.

VIKTIG STYREVERV

I dag sitter universitetsdirektør Tor Saglie og en UiO-representant til i SiOs styre.

­ Det har vært en stor fordel at universitetsdirektøren har hatt dette styrevervet fordi det tas viktige beslutninger som er av stor betydning for universitetet, sier studiedirektøren.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere