Årsplanen vedtatt

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95

Kollegiet med kosmetiske endringer:

Årsplanen for neste år fikk nesten bare kosmetiske endringer, da Kollegiet tirsdag vedtok fordelingen av universitetets budsjettmidler. Fra og med 1996 innføres en ny budsjettmodell.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

I hovedtrekk videreføres rammene fra 1995, men det forutsettes en overføring av ressurser fra støttefunksjonene til forskning og undervisning på sikt. Store utgifter til administrative datasystemer i 1996 og 1997 gjør at målsettingen om å overføre mer ressurser til primærfunksjonene ikke vil skje i større målestokk før i 1998.

Universitetsdirektøren regner med at antall registrerte studenter vil passere 38 000 til neste år, og at presset for å få utdanning på høyere nivå bare vil øke. Totalt videreføres 1478 av de 1900 studieplassene på lavere grad innen humaniora, samfunnsfag og realfag. Det betyr at den manglende videreføringen av 422 studieplasser utgjør vel 25,3 millioner kroner. Studentmåltallet for neste år er satt til 34 189.

NY BUDSJETTMODELL UTEN FORMIDLING

I forbindelse med årsplanen vedtok Kollegiet en ny budsjettmodell. Den skal synliggjøre hvor mye som faktisk brukes til utdanning, forskning og støttefunksjoner. Modellen deler universitetets virksomhet i tre; utdanning, forskning og støttefunksjoner. Når budsjettkronene skal fordeles, skal dette skje etter vedtatte kriterier. Modellen består av en resultatmodell for utdanning og en basismodell for forskning. Formidling, som er en av universitetets primærfunksjoner, er så langt ikke med i budsjettmodellen.

Det største kuttet under behandlingen av årsplanen fikk Forum for universitetshistorie. En stilling som vitenskapelig ansatt, til 250 000 kroner, ble fjernet.

I forbindelse med årsplanens rammebetingelser skriver universitetsdirektøren at han regner med en viss innsparingsgevinst knyttet til bedre ressursutnyttelse og økt produktivitet. Bedre samordning av innkjøp og bruk av administrative støttefunksjoner skal gjøre at midlene strekker litt lengre.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere