Teknisk/administrative og studenter valgt

ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Både Studentparlamentet og det teknisk/administrative personalet ved Universitetet i Oslo har valgt sine kollegierepresentanter.

AV HåKON FENSTAD

For to uker siden ble Frank Sarnes (fra LUHFs liste) og Narve Trædal (fra NTLs liste) valgt som kollegierepresentanter for det teknisk/administrative personalet. Som vararepresentanter har førstnevnte Mette Enger og sistnevnte Harald Ulrik Sverdrup (1. vararepresentant) og Unni Lie Henriksen (2. vararepresentant).

Uniforum stilte også disse representantene følgende spørsmål:

(1) Hva er din «universitetspolitiske» bakgrunn?

(2) Hvorfor stilte du til valg?

Frank Sarnes:

Avdelingsingeniør ved Biologisk institutt.

(1) Siden 1990 har jeg vært heltidstillitsvalgt i LUHF. Jeg har også sittet i instituttråd og -styre ved Biologisk institutt. Dessuten i fakultetsråd og -styre ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Jeg har i tillegg vært representant i Kollegierådet siden dette ble opprettet.

(2) Jeg er levende opptatt av UiO som arbeidsplass. Derfor vil jeg gjøre mitt beste for å være med på å utvikle og lede universitetet. Det sier seg selv at jeg i denne rollen vil ha et spesielt øye til det teknisk/administrative personale, siden jeg er valgt av og blant disse.

Narve Trædal:

Førstekonsulent ved Institutt for informatikk.

(1) Jeg har tidligere sittet i Kollegiet i to år (1988-89) og vært varamedlem i 1990-92. Jeg har sittet i Kollegierådet siden 1993.

(2) Jeg vil bidra til å øke bevisstheten blant både de ansatte og studentene, om at UiO er kanskje Norges viktigste kulturinstitusjon. UiO har, takket være sin særegne historie, en annen selvoppfattelse enn høgskolene. Norgesnettideologien, hvor utdanningsinstitusjonene får en leverandørfunksjon av utdannings- og forskningstjenester, er en trussel mot dette selvbildet.

STUDENTREPRESENTANTENE

Studentparlamentet valgte stud.real. Anne B. Knudtzon fra moderatgruppen og stud.real. Erik Marstein fra realistlisten. De har henholdsvis Runhild Aae Klausen og Lise Østby som vararepresentanter.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 20/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere